Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie

Prezenta Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie („Notificarea”) este furnizată de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. cu sediul principal în 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Israel, și societățile afiliate acesteia, inclusiv Teva Pharmaceuticals SRL și Sindan-Pharma SRL din România („Teva"). Puteți vizualiza o listă a tuturor societăților afiliate Teva pe următorul site web: http://www.tevapharm.com. În prezenta notificare, „noi” și „al/a nostru/noastră” se referă la Teva.


1. Sfera de cuprindere a prezentei Notificări

Prezenta Notificare descrie modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, inclusiv dreptul de a vă opune anumitor tipuri de prelucrare pe care le efectuăm. Mai multe informații referitoare la drepturile dumneavoastră, precum și la modul în care le puteți exercita, sunt prezentate în secțiunea „Modul în care păstrăm informațiile și drepturile dumneavoastră”. Prezenta Notificare se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin:

a. Site-uri web

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați sau utilizați site-urile noastre web, inclusiv acest website (fiecare dintre acestea fiind denumit „Site”). Site-urile noastre pot să includă linkuri către alte site-uri web, asupra cărora nu deținem control. Teva nu răspunde de politicile de confidențialitate sau de practicile altor site-uri web. De asemenea, putem crea legături cu alte site-uri web operate de Teva sau de alte companii afiliate Teva, care funcționează în temeiul unor politici de confidențialitate separate. În cazul în care accesați aceste site-uri web prin intermediul Site-urilor noastre, trebuie să citiți politicile de confidențialitate ale site-urilor respective, astfel încât să înțelegeți modul în care acestea colectează, utilizează și distribuie informațiile dumneavoastră.

b. Efectuarea unor verificări privind conflictele de interese

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care unul dintre angajații noștri a declarat un potențial conflict de interese (respectiv orice situație în care interesele personale, sociale, financiare, politice sau de altă natură sunt puse înaintea intereselor Teva) care vă privește.

c. Rolul dumneavoastră în calitate de profesionist în domeniul sănătății

Teva colectează informații privind profesioniștii în domeniul sănătății atunci când interacționați cu noi sau cu reprezentanții noștri.

De asemenea, Teva colectează date cu caracter personal dintr-o serie de surse de date terțe, în special din surse accesibile publicului, așa cum sunt registrele publice de profesioniști în domeniul sănătății, jurnalele publicate și materialele asociate evenimentelor, precum și de pe site-urile web ale profesioniștilor în domeniul sănătății sau ale angajatorilor acestora. De asemenea, Teva folosește în mod special furnizorii terți de date pentru a-și consolida propriile cunoștințe privind sectorul sănătății. Aceste date vor include informații referitoare la rolul (rolurile), calificările, specialitatea, angajatorul, experiența, publicațiile dumneavoastră și alte informații referitoare la profesia dumneavoastră.

d. Verificarea furnizorilor

Atunci când interacționați cu Teva în calitate de furnizor sau dacă faceți parte din personalul furnizorului Teva, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, contactele profesionale, detaliile contului bancar, precum și alte informații asociate și informații financiare.

e. Candidați pentru ocuparea unui post în cadrul Teva

În cazul în care sunteți candidați pentru ocuparea unui post în cadrul Teva, înțelegeți că, prin transmiterea cererii de angajare, furnizați date cu caracter personal și acordați prin aceasta, permisiunea Teva să utilizeze aceste date pentru a vă evalua calificările referitoare la acest post și la posturi viitoare, în scopul luării deciziilor de recrutare și de angajare.

f. Participarea la evenimente Teva

Teva prelucrează datele personale oferite de dumneavoastră, respectiv nume, prenume, adresa de email, profesie, fotografie, locul de muncă și alte date, pe bază de consimțământ, în cazul în care acest lucru este impus de lege, în vederea înregistrării și participării la evenimentele organizate de Teva, inclusiv în mediul online, prin intermediul platformelor/aplicațiilor utilizate de Teva și utilizarea funcționalităților disponibile în cadrul platformelor/aplicațiilor.

g. Activități de marketing

Teva prelucrează datele personale oferite de dumneavoastră, pe bază de consimțământ, în vederea furnizării de informații privind activitățile comerciale, produsele sau serviciile Teva.

2. Modul în care folosim informațiile dumneavoastră

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm, în următoarele scopuri:

 • cu consimțământul dumneavoastră: 
  • pentru a vă furniza informații privind activitățile comerciale, produsele sau serviciile Teva în comunicările de marketing direct pe e-mail sau prin corespondență;

  • pentru a plasa module cookie și tehnologii similare, conform celor descrise în secțiunea „Module cookie și tehnologii de monitorizare asociate” de mai jos; și

  • în vederea înregistrării și participării la evenimentele organizate de Teva

 • pentru a ne permite să ne urmărim interesele legitime de afaceri, în special:
  • pentru a răspunde la interogările dumneavoastră sau la o altă corespondență transmisă prin intermediul Site-urilor;

  • pentru a analiza modul de utilizare a Site-urilor noastre, spre a îmbunătăți conținutul și spre a măsura performanța; 

  • pentru a optimiza și adapta modul de utilizare a Site-urilor noastre și al comunicărilor pe care le transmitem către dumneavoastră.

În cazul în care este relevant pentru verificarea conflictelor de interese, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru a ne permite să ne urmărim interesele legitime de afaceri, în special:
  • pentru a efectua verificări și evaluări privind conflictele de interese, în cazul în care ați fost identificat de un angajat Teva în ceea ce privește un potențial conflict de interese cu Teva, precum și pentru a păstra evidențe al acestui conflict de interese; și

  • pentru a lua măsuri adecvate în vederea remedierii conflictelor de interese.

În cazul în care sunteți profesionist în domeniul sănătății, vom prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • cu consimțământul dumneavoastră, în cazul în care acest lucru este impus de lege, pentru a vă contacta sau pentru a vă furniza informații referitoare la produsele sau la evenimentele Teva.
 • pentru a ne permite să ne urmărim interesele legitime de afaceri, în special:
  • pentru a ne dezvolta și menține relația cu dumneavoastră și pentru a înțelege mai bine sectorul sănătății;

  • cu excepția cazului în care consimțământul dumneavoastră este impus de lege, pentru a vă contacta sau pentru a vă furniza informații referitoare la produsele sau la evenimentele Teva;

  • pentru a adapta comunicările pe care vi le transmitem, în baza experienței și a intereselor profesionale ale dumneavoastră;

  • pentru a analiza modul în care utilizați Site-urile noastre, interesele și experiența dumneavoastră, colectând informații referitoare la apelurile sau vizitele efectuate de reprezentanții noștri;

  • pentru a efectua și monitoriza cursuri de pregătire, acțiuni de informare și de comunicare, de exemplu pentru a vă invita la simpozioane, congrese, seminarii, dezbateri și pentru a efectua cercetare de piață, cooperare științifică sau cercetare;

  • înainte de a încheia un contract de servicii cu dumneavoastră, pentru a verifica dacă experiența și competențele dumneavoastră profesionale corespund necesității identificate de noi pentru serviciul respectiv (aceasta este o obligație legală în anumite cazuri); și

  • pentru a evalua achizițiile pe care le-ați efectuat, precum și alte informații colectate de la dumneavoastră, inclusiv preferințele dumneavoastră de marketing, precum și modul în care navigați pe Site-urile noastre relevante (numai dacă este cazul).

 • pentru a respecta obligațiile noastre legale:
  • înainte de a încheia un contract de servicii cu dumneavoastră, pentru a verifica dacă experiența și competențele dumneavoastră profesionale corespund necesității identificate de noi pentru serviciul respectiv.

 • în cazul în care încheiem un contract cu dumneavoastră, pentru a executa contractul, în special:
  • pentru a îndeplini orice obligații ale noastre în temeiul contractului respectiv, precum gestionarea comenzilor dumneavoastră și pentru a efectua plăți către dumneavoastră; și

  • pentru a gestiona comenzile, întrebările și reclamațiile dumneavoastră referitoare la produse, în cazul în care ați plasat comenzi, ați adresat întrebări sau ați depus reclamații.

În cazul în care sunteți furnizor sau membru al personalului furnizorului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv pentru efectuarea plății aferente furnizării serviciilor dumneavoastră.

 • pentru a ne permite să ne urmărim interesele legitime de afaceri, în special:
  • pentru a gestiona relația de afaceri pe care o avem cu dumneavoastră;

  • pentru a ne planifica, desfășura sau monitoriza activitatea comercială și contractele de furnizare;

  • pentru cercetare de piață:

  • pentru investigarea acuzațiilor de comportament neadecvat; și

  • pentru procesul de due diligence privind operațiunile Teva în cazul fuziunilor și al achizițiilor.

De asemenea, în general, prelucrăm date cu caracter personal:

 • cu consimțământul dumneavoastră, potrivit celor descrise în consimțămintele obținute de la dumneavoastră;
 • în abordarea eventualelor întrebări sau reclamații ale dumneavoastră referitoare la Teva sau la personalul Teva (aceasta vizează interesele noastre legitime);
 • pentru a respecta cerințele legale, de reglementare, de farmacovigilență și de conformitate, în special pentru a răspunde cererilor de informații venite de la autoritățile publice;
 • pentru a respecta toate obligațiile legale și de autoreglementare, inclusiv obligațiile de transparență și de prezentare de informații, precum și obligațiile de a nu oferi/primi cadouri (aceasta poate să vizeze fie interesele noastre legitime, fie o obligație legală);
 • pentru a gestiona și pentru a răspunde solicitărilor referitoare la informațiile medicale (aceasta poate să vizeze interesele noastre legitime sau o obligație legală); și
 • pentru a utiliza date în legătură cu soluționarea litigiilor, apărarea drepturilor în justiție, conformitatea, scopurile legate de reglementare și de investigare, după cum consideră Teva că este necesar) (aceasta poate să vizeze interesele noastre legitime sau o obligație legală).

Interese legitime

Puteți găsi informații suplimentare referitoare la testul comparativ privind interesele legitime Teva, contactându-ne la adresele specificate în secțiunea „Drepturile dumneavoastră” de mai jos.

Distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Teva furnizează datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari (în toate cazurile numai atunci când este necesar pentru îndeplinirea funcțiilor lor):

 • personalul nostru (inclusiv angajații și consultanții externi), consultanți profesionali și agenți;
 • alte funcțiuni și companii ale grupului Teva din întreaga lume, precum Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. din Israel, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. din Olanda, Teva Croatia (Pliva Hrvatska), și TTeva Pharmaceuticals Industries Ltd din SUA, care oferă asistență IT, găzduire IT și alte servicii ale grupului, precum resurse umane, financiar și alte tipuri de suport;
 • furnizori terți de servicii, care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele Teva și care au obligația legală de a menține datele dumneavoastră cu caracter personal confidențiale și în condiții de siguranță, precum:
  • furnizorii de asistență IT, de găzduire de pagini web, de găzduire CRM, de gestionare a evenimentelor și de analize de date;

  • în cazul datelor cu caracter personal ale furnizorului și ale membrilor personalului furnizorului, furnizorii de servicii administrative, de consultanță și de asistență logistică, case de investiții în scopul gestionării beneficiilor și furnizorii de servicii de pregătire;

  • servicii de asistență pentru găzduirea bazelor de date pentru solicitări și de altă natură;

  • diferite servicii de resurse umane, de călătorie și de administrare.

 • autorități guvernamentale (inclusiv administrații fiscale), agenții de reglementare și oficiali însărcinați cu asigurarea respectării legii, dacă este necesar în scopurile specificate mai sus, dacă acest lucru este autorizat prin lege sau dacă este necesar pentru protejarea legală a intereselor noastre legitime, în conformitate cu legile aplicabile.
 • în cazul în care sunteți profesionist în domeniul sănătății, autoritățile de reglementare relevante, precum Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România sau Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și organismele de autoreglementare în domeniul farmaceutic, precum Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA);
 • sursele noastre terțe de date cu caracter personal, în cazul în care este necesar să confirmăm și am convenit să le sprijinim cu corectitudinea informațiilor (de exemplu, dacă sunteți profesionist în domeniul sănătății, putem prezenta datele dumneavoastră cu caracter personal surselor noastre terțe, în cazul în care luăm cunoștință de faptul că ați trecut la un rol nou);
 • în cazul în care afacerea este vândută sau integrată într-o altă afacere, posibil consultanților noștri, consultanților unui cumpărător potențial precum și oricăror noi proprietari ai afacerii și unor părți terțe (și consultanților acestora) cu care vom fuziona sau vom efectua achiziții în viitor.

Modulele cookie și tehnologiile de urmărire asociate

Utilizarea modulelor cookie pe Site

Teva utilizează module cookie pentru a colecta informații despre dumneavoastră și pentru a stoca preferințele dumneavoastră online. Modulele cookie sunt fișiere text care conțin mici cantități de informații descărcate pe dispozitivul dumneavoastră când vizitați un site web. Modulele cookie sunt transmise înapoi către site-ul web când reveniți pe acesta: lucrul acesta este util pentru că permite site-ului web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org

În cazul în care doriți să ștergeți modulele cookie existente deja pe computerul dumneavoastră, consultați zona de ajutor și de asistență din browser-ul dumneavoastră de internet, pentru instrucțiuni referitoare la modul în care puteți identifica locul în care se află fișierul sau directorul care stochează module cookie.

Informații privind ștergerea și controlul modulelor cookie sunt disponibile și la www.allaboutcookies.org. Rețineți că, prin ștergerea modulelor cookie (sau prin dezactivarea modulelor cookie viitoare), este posibil să nu puteți accesa anumite zone sau funcționalități ale Site-ului.

Teva utilizează următoarele categorii de module cookie pe Site:

Categoria 1: Module cookie strict necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea Site-ului și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. De obicei, acestea sunt setate doar ca răspuns la acțiunile făcute de dvs. care reprezintă o cerere de servicii, cum ar fi setarea preferințelor dvs. de confidențialitate, conectarea sau completarea formularelor. Puteți seta browser-ul să blocheze sau să vă alerteze în legătură cu aceste cookie-uri, dar atunci unele secțiuni ale Site-ului nu vor funcționa.

Categoria 2: Module cookie de performanță

Aceste module cookie colectează informații privind modul în care oamenii utilizează acest Site. De exemplu, utilizăm aceste module cookie pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care clienții noștri ajung pe Site, navighează pe acesta sau îl folosesc și, de asemenea, evidențiază zonele care pot fi îmbunătățite, precum navigația, experiența utilizatorilor și campaniile de marketing. Datele colectate se folosesc numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează Site-ul. De exemplu, folosim Google Analytics pentru a înțelege mai bine modul în care clienții utilizează Site-ul. Dacă nu doriți să se utilizeze Google Analytics în browser-ul dumneavoastră, puteți instala acest program de completare (add-on) Google: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Categoria 3: Module cookie de funcționalitate

Aceste cookie-uri sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și personalizarea pe Site. Aceste module cookie rețin alegerile pe care le efectuați (precum opțiunile privind limba). Acestea pot fi utilizate apoi pentru a vă oferi o experiență mai adecvată selecțiilor și pentru a adapta mai mult vizitele dumneavoastră pe Site. Informațiile colectate de aceste module cookie pot fi anonimizate și nu pot urmări activitatea dumneavoastră de navigare pe alte site-uri web.

Categoria 4: Module cookie pentru publicitate:

Aceste module cookie se folosesc pentru a furniza reclame mai relevante pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră. Acestea se folosesc, de asemenea, pentru a limita numărul de vizualizări ale unei reclame, precum și pentru a măsura eficacitatea campaniilor publicitare. Acestea sunt plasate de obicei de rețelele de publicitate, cu permisiunea noastră. Acestea rețin faptul că ați vizitat Site-ul, iar aceste informații sunt transmise altor organizații, precum firmele pentru care se face publicitate.

Perioada de retenție

În cazul în care plasăm cookie-uri direct, păstrăm de obicei informațiile colectate din cookie-uri timp de maximum 6 luni.

Utilizarea semnalizatoarelor web

Anumite pagini ale Site-ului nostru și e-mailurile pe care le transmitem pot să conțină imagini electronice cunoscute sub denumirea de semnalizatoare web (cunoscute uneori sub denumirea de gifuri transparente) care ne permit să numărăm utilizatorii care au vizitat aceste pagini sau care ne-au citit e-mailurile. Semnalizatoarele web colectează doar informații limitate care includ un număr de module cookie, ora și data vizualizării unei pagini și o descriere a paginii pe care se află semnalizatorul web. Aceste semnalizatoare nu conțin date cu caracter personal și se folosesc numai pentru a urmări eficacitatea unei anumite campanii.

Modul în care păstrăm informațiile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră - numai pentru Europa

În temeiul legislației aplicabile, puteți avea dreptul de a solicita de la Teva o copie a informațiilor dumneavoastră pentru a le corecta, șterge sau restricționa prelucrarea acestora sau pentru a ne solicita transferul unei părți din aceste informații către alte organizații. De asemenea, puteți avea dreptul de a vă opune anumitor prelucrări. Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații - de exemplu, în cazul în care putem demonstra că avem o necesitate legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care v-ați dat consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage oricând consimțământul respectiv.

Aveți dreptul absolut de a vă exprima opțiunea privind prelucrarea datelor în scopuri de marketing în orice moment. Puteți face acest lucru respectând instrucțiunile din comunicare, dacă aceasta este un mesaj electronic, sau contactându-ne, folosind detaliile furnizate mai jos. Pentru anumite site-uri, puteți avea capacitatea de a modifica anumite preferințe de marketing online.

Dacă aveți nelămuriri privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau dacă doriți să obțineți alte informații, precum o copie a testului comparativ privind interesele legitime, puteți lua legătura cu Biroul pentru protecția datelor Teva, contactându-ne. Dacă locuiți în Europa, ne puteți contacta la EUPrivacy@tevaeu.com. Pentru toate celelalte regiuni,contactați-ne la IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Sperăm că vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră referitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care aveți solicitări nesoluționate, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor de la locul în care locuiți, lucrați sau în care credeți că a avut loc o încălcare a securității datelor.

Transferuri internaționale

Teva desfășoară operațiuni pe plan internațional și va transfera informațiile dumneavoastră destinatarilor descriși în secțiunea „Distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal” din țări altele decât țara dumneavoastră și din afara Spațiului Economic European, inclusiv Israel. În cazul transferării informațiilor dumneavoastră către Israel, Teva se bazează pe decizia Comisiei Europene privind caracterul adecvat în ceea ce privește transferul de date dinspre Uniunea Europeană către Israel; în cazul efectuării unui transfer către țări din afara SEE, care nu beneficiază de decizii ale Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, datele sunt protejate în mod adecvat prin clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau prin regulile corporatiste obligatorii ale persoanei împuternicite de operator. Informații referitoare la mecanismul relevant pot fi furnizate la cerere și la EUprivacy@tevaeu.com.

Modificări aduse prezentei Notificări

Prezenta Notificare poate fi modificată la anumite intervale. Teva va încărca o versiune actualizată a Notificării pe această pagină și poate comunica eventualele modificări în alte moduri, după cum este cazul.

Versiune în vigoare din: septembrie 2021