Condiții de utilizare a Site-ului

Teva Pharmaceuticals SRL, România („Teva”) menține acest website („Site”) pentru informarea și educarea dvs., precum și pentru comunicarea cu dvs. Chiar dacă aveți libertatea completă de a naviga pe Site, vă rugăm să înțelegeți că accesarea și utilizarea de către dvs. a Site-ului este supusă următoarelor termene și condiții („Condiții”), precum și tuturor prevederilor legale aplicabile.

  1. Acceptarea acestor Condiții

Prin accesarea și navigarea pe Site, acceptați, fără limitare sau calificare, aceste Condiții. Confirmați, de asemenea, că orice alte acorduri existente între dvs. și Teva cu privire la Site sunt înlocuite de aceste Condiții, în măsura în care intră în conflict cu ele. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți utiliza acest Site.

În orice moment Teva poate revizui aceste Condiții, actualizând prezentul material. Aceste versiuni revizuite au caracter obligatoriu pentru dvs.; prin urmare, ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a consulta ultima versiune a prevederilor care vi se aplică.

  1. Drepturile de proprietate intelectuală

Teva își va exercita cu fermitate drepturile de proprietate intelectuală, în măsura maximă permisă prin lege, mergând până la acțiuni penale în justiție.

Orice proprietate intelectuală, inclusiv mărci comerciale, denumiri comerciale, sigle, mărci de servicii, brevete, drepturi de autor sau secrete comerciale afișate pe Site (numite în mod colectiv „PI”), reprezintă drepturi de proprietate intelectuală înregistrate și neînregistrate ale companiei Teva și ale altor entități. Nicio parte din conținutul acestui Site nu trebuie interpretată ca garantând, în mod implicit, prin asociere sau în alt mod, orice permisiune sau drept de utilizare a oricărei PI fără permisiunea scrisă a companiei Teva sau a entității terțe care poate fi proprietară a PI.

Trebuie să asumați că tot ceea ce vedeți sau citiți pe Site intră sub incidența drepturilor de autor și nu poate fi utilizat fără permisiunea scrisă a companiei Teva, cu excepția celor indicate în aceste Condiții sau în textul de pe Site. Imaginile cu persoane sau locuri afișate pe Site sunt fie proprietatea Teva, fie sunt utilizate de Teva cu permisiune. Utilizarea acestor imagini de către dvs. sau de către orice altă persoană autorizată de către dvs. este interzisă, cu excepția cazului în care aceste Condiții sau o altă componentă a Site-ului permit în mod expres această utilizare. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale, legile privind protecția vieții private și comunicarea publică, precum și reglementările și legile referitoare la comunicare.

Puteți descărca materialele afișate pe Site exclusiv în scop personal, necomercial, cu condiția să păstrați toate notificările privind drepturile de autor sau care să ateste proprietatea, incluse în materiale sau astfel cum sunt specificate pe Site. Totuși, nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, republica, copia, publica, autoriza spre utilizare sau utiliza conținutul Site-ului, inclusiv textul, imaginile, componenta audio și video, în scopuri publice sau comerciale.

  1. Utilizarea Site-ului

Utilizarea de către dvs. sau crearea unui link către orice componentă a Site-ului, cu excepția celor prevăzute în prezentele condiții, este strict interzisă.

Teva nu a analizat toate site-urile la care se face trimitere prin Site-ul său și nu este responsabilă de conținutul paginilor care nu sunt incluse în acest Site sau al altor pagini web legate de Site-ul său. Puteți vizita pe riscul dvs. orice pagini care nu aparțin acestui Site sau orice alte site-uri.

Orice comunicare sau material pe care îl transmiteți Site-ului prin e-mail sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și neexclusive. Orice transmiteți sau publicați poate fi utilizat de către Teva sau de către afiliații săi în orice scop, ceea ce include, fără însă a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare și difuzare. De asemenea, Teva poate folosi orice idei, concepte, cunoștințe sau tehnici incluse în orice comunicare pe care o trimiteți către Site în orice scop, ceea ce include, fără însă a se limita la dezvoltarea, producerea, comercializarea și vânzarea de produse folosind astfel de idei, concepte, cunoștințe sau tehnici.

Acest Site poate conține informații privind produsele și serviciile oferite la nivel mondial, însă nu toate acestea sunt disponibile în toate locațiile. Dacă pe acest Site se face o referire la un produs sau un serviciu, aceasta nu înseamnă că respectivul produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locația dvs. Produsele la care se face referire pe acest Site pot fi supuse unor cerințe de reglementare diferite, în funcție de țara în care sunt utilizate. Drept consecință, vizitatorii pot fi înștiințați că anumite secțiuni din acest Site sunt destinate numai anumitor tipuri de utilizatori experimentați sau numai persoanelor din anumite țări. Nicio parte din acest Site nu trebuie interpretată ca reprezentând o promoție sau un material publicitar vizând un produs sau utilizarea unui produs neautorizat de legile și reglementările din țara dvs. de reședință.

  1. Excluderi și limitarea răspunderii

Deși Teva va depune toate eforturile rezonabile pentru a corecta orice erori sau omisiuni de îndată ce va fi posibil, odată ce ne-au fost aduse la cunoștință, nu garantăm că Site-ul va fi disponibil în mod neîntrerupt și că va fi mereu în funcțiune și nici că informațiile de pe Site sau furnizate prin intermediul acestuia nu vor conține erori sau omisiuni. Accesul la acest Site și la conținutul său poate fi suspendat temporar și fără notificare în caz de defectare a sistemului, în cazul în care se întreprind lucrări necesare de întreținere sau reparații sau din motive care nu pot fi controlate de compania Teva.

Deși Teva poate monitoriza sau analiza în anumite momente discuțiile, chaturile, mesajele publicate, transmisiile, forumurile de mesaje și alte modalități de comunicare similare de pe Site, Teva nu are obligația de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere derivată din conținutul oricăror astfel de materiale publicate și nici cu privire la orice eroare, defăimare, denigrare, calomnie, omisiune, informații false, materiale promoționale, obscenități, pornografie, limbaj vulgar, pericol, dezvăluire de informații personale sau inexactități conținute în orice informații transmise pe Site prin aceste modalități de comunicare. Vi se interzice publicarea sau transmiterea oricăror materiale ilegale, promoționale, amenințătoare, calomniatoare, defăimătoare, obscene, scandaloase, instigatoare, pornografice sau vulgare sau care ar putea constitui sau încuraja comportamente ce ar putea fi considerate infracțiuni, ar putea da naștere unei răspunderi civile sau ar încălca în orice alt mod legea. Teva va coopera în totalitate cu orice autorități de aplicare a legii și va da curs oricărei dispoziții a instanței prin care i se solicită companiei Teva să dezvăluie identitatea oricărei persoane care publică astfel de informații sau materiale.

Teva întreține acest Site ca serviciu pentru comunitatea de internet. Site-ul a fost conceput pentru a oferi informații generale despre Teva și produsele sale. Aceste pagini nu își propun să ofere consiliere medicală sau de investiții și nici instrucțiuni privind utilizarea adecvată a produselor fabricate sau comercializate de către Teva sau a produselor aflate în curs de dezvoltare la momentul respectiv de către Teva, afiliații acesteia, companiile conexe sau licențiatorii ori partenerii din asocierile în participațiune. Informațiile de pe acest Site privitoare la produsele aprobate în scopuri de comercializare sunt calificate în întregime prin referire la informațiile complete de prescriere aferente acestor produse. Utilizatorii acestui Site trebuie să fie conștienți de faptul că siguranța sau eficacitatea produselor în curs de dezvoltare descrise pe acest Site nu au fost constatate de o instituție de reglementare și că aceste produse nu sunt aprobate pentru utilizare în afara studiilor clinice.

Nicio parte a acestui Site nu constituie o invitație sau o ofertă de a investi sau de a tranzacționa titlurile de valoare sau ADR-urile (certificatele americane de depozit de acțiuni străine) Teva. Trebuie menționat în special faptul că rezultatele și evoluțiile reale pot fi substanțial diferite de orice previziune, opinie sau așteptare exprimată pe acest Site, iar nivelul anterior al prețului titlurilor de valoare nu trebuie luat ca bază de referință pentru nivelul viitor al prețului acestora.

Utilizarea Site-ului și navigarea pe acesta au loc pe riscul dvs. Nici Teva, nicio altă entitate implicată în crearea, producerea, găzduirea sau punerea la dispoziție a Site-ului nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudicii directe, incidente, indirecte, daune apărute pe cale de consecință sau punitive, rezultate din accesarea sau utilizarea de către dvs. a Site-ului sau a conținutului acestuia. Fără a limita aplicabilitatea celor menționate mai sus, întregul conținut al acestui Site este pus la dispoziție în starea sa actuală („AȘA CUM SE PREZINTĂ”), FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE VREUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CEEA CE INCLUDE, FĂRĂ ÎNSĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI SAU PREVEDERI. Vă rugăm să rețineți că în unele regiuni este posibil să nu se excludă garanțiile implicite, astfel că este posibil ca unele dintre excluderile menționate mai sus să nu vi se aplice. Consultați legislația din locația dvs. în legătură cu orice restricții sau limitări privitoare la excluderea garanțiilor implicite

Teva nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube sau viruși care pot infecta computerul dvs., sau altă proprietate a dvs., în urma accesării sau utilizării Site-ului, a navigării pe acesta sau a descărcării oricăror materiale, date, texte, imagini, materiale video sau audio de pe Site.

Nimic din aceste Condiții nu va exclude sau limita răspunderea Teva pentru decesul sau vătămarea personală sau pentru orice pagube cauzate cu intenție sau din neglijență gravă sau care nu pot fi limitate sau excluse prin legislația aplicabilă.

  1. Protecția datelor și a confidențialității

Securitatea și confidențialitatea datelor dvs. sunt foarte importante pentru Teva. Vă rugăm să citiți Notificările Teva privind confidențialitatea pentru a afla informații importante despre utilizarea datelor dvs. cu caracter personal pe acest Site, precum și despre drepturile dvs. în această privință.

  1. Informații generale

Dacă oricare dintre prevederile acestor Condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, în conformitate cu legislația aplicabilă, atunci, în măsura și în jurisdicția în care prevederea respectivă este ilegală, nulă sau inaplicabilă, va fi separată și eliminată din conținutul acestor Condiții, iar prevederile rămase vor rămâne în vigoare și vor produce în continuare efecte juridice, continuând să aibă caracter obligatoriu și executoriu.

Aceste Condiții vor intra sub incidența legilor din România și vor fi interpretate în conformitate cu acestea. Litigiile apărute în legătură cu aceste Condiții vor fi înaintate spre soluționare exclusiv instanțelor competente din România.

  1. Informații generale

Pentru orice întrebări privind aceste Condiții, vă rugăm să ne contactați la datele de contact din secțiunea Contactați-ne de pe Site.

Versiune în vigoare din: octombrie 2020