Profesioniștii din domeniul sănătății - Confidențialitate

Prezenta Notificare descrie modul în care Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. și societățile afiliate acesteia, precum și societățile din cadrul grupului, inclusiv Teva Pharmaceuticals SRL, România (denumită în continuare „Teva” sau „noi”), folosesc datele dumneavoastră, indiferent dacă ați mai interacționat sau nu cu Teva. De asemenea, descrie drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a vă opune anumitor prelucrări efectuate de Teva. Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră și despre modul în care le puteți exercita sunt prezentate în secțiunea „Care sunt drepturile mele”.

În ce privește calificarea drept profesionist în domeniul sănătății avem în vedere definiția din industrie furnizată prin Codul EFPIA. Aceasta include orice  reprezentant  sau  angajat  al  unei  instituții guvernamentale sau al unei alte organizații (indiferent dacă este în sectorul public sau privat) care, în desfășurarea activității sale profesionale, poate prescrie,  achiziționa,  furniza, recomanda  sau  administra  produse  medicamentoase.

Ce cuprinde prezenta Notificare?

Principalele elemente

  • Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mai multe scopuri, inclusiv pentru gestionarea relațiilor pe care le avem cu dumneavoastră, inclusiv pentru orice contract, promovarea produselor noastre, evenimente, cursuri de pregătire și pentru efectuarea de cercetări de piață corespunzătoare, pentru respectarea legilor și a cerințelor de autoreglementare la nivel de sector, inclusiv în ceea ce privește transparența și siguranța medicamentelor noastre și pentru a răspunde la eventualele întrebări și comunicări pe care le primim de la dumneavoastră. În cazul în care sunteți farmacist, gestionăm, de asemenea, comenzile dumneavoastră, precum și întrebările și reclamațiile dumneavoastră cu privire la vânzarea produselor noastre.
  • Vom comunica datele dumneavoastră altor entități Teva, pentru a ne asigura că deținem informații corecte și consecvente cu privire la dumneavoastră în întregul grup și pentru a ne permite să efectuăm o analiză și să desfășurăm activități de analize de date și marketing la nivel de grup. Accesul la informațiile referitoare la dumneavoastră va fi limitat la persoanele care au necesitatea de a le cunoaște. De asemenea, comunicăm informații autorităților de reglementare relevante, precum Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România sau Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și organismelor de autoreglementare în domeniul farmaceutic, precum Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) și organismelor naționale relevante. De asemenea, folosim o serie de furnizori terți, care să ne ajute să prelucrăm datele dumneavoastră, inclusiv furnizori de soluții de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), furnizori de servicii de hosting și furnizori de analize de date.
  • În cazul în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră, pentru plasarea de module cookie pe dispozitivul dumneavoastră sau, în cazul în care avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a vă transmite comunicări de marketing, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment.
  • Prezenta Notificare prevede mai multe detalii privind această prelucrare, inclusiv detalii referitoare la drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, precum dreptul dumneavoastră de a vă opune anumitor prelucrări.

Domeniul de aplicare a prezentei Notificări

Prezenta Notificare se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm despre profesioniștii în domeniul sănătății pe parcursul relației noastre cu aceștia, precum și din surse terțe în cadrul analizei noastre de piață. Aceasta descrie modul în care utilizăm datele dumneavoastră și drepturile privind protecția datelor, inclusiv dreptul de a vă opune anumitor prelucrări pe care le realizăm. Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră și despre modul în care le puteți exercita sunt prezentate în secțiunea „Cum stocăm informațiile și drepturile dumneavoastră”. Rețineți că datele dumneavoastră pot fi utilizate și în ceea ce privește raportarea evenimentelor adverse, abordată în Notificarea privind confidențialitatea – Supravegherea siguranței medicamentelor.

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră

Vom colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră când interacționați cu noi și cu reprezentanții noștri, precum și atunci când utilizați site-ul nostru.

Informații colectate din surse terțe

Teva colectează informații referitoare la profesioniștii în domeniul sănătății dintr-o serie de surse terțe, în special din surse publice, precum registrele publice ale profesioniștilor în domeniul sănătății, jurnalele publicate și materialele pentru evenimente, precum și de pe site-urile web ale profesioniștilor în domeniul sănătății sau ale angajatorilor acestora. De asemenea, Teva folosește în mod special furnizori terți de date, pentru a-și dezvolta propriile cunoștințe despre sectorul sănătății. Aceste date vor include informații privind rolul (rolurile) dumneavoastră, calificările, specialitatea, angajatorul, experiența, publicațiile dumneavoastră, precum și alte informații legate de profesia dumneavoastră.

În plus, în ceea ce privește site-urile sale, Teva colectează informații referitoare la site-ul web pe care l-ați vizitat înainte de a intra pe site-ul nostru și referitoare la un eventual site web pe care îl vizitați după ce părăsiți site-ul nostru, sub rezerva conformării cu opțiunile pe care le faceți privind utilizarea cookie-urilor. De asemenea, Teva colectează informații referitoare la părțile din site pe care le vizitați, tipul de browser pe care îl utilizați și numărul de accesări ale site-ului, precum și alte informații colectate prin utilizarea modulelor cookie. Acest lucru este discutat mai în detaliu în cele ce urmează.

Cum utilizăm informațiile dumneavoastră

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm după cum urmează:

Scopuri

Temeiul juridic

Desfășurarea de cursuri de pregătire și întreprinderea unor acțiuni subsecvente și comunicarea unor acțiuni, de exemplu pentru a vă invita la simpozioane, congrese, seminarii, dezbateri, discuții, întâlniri prin intermediul diferitelor canale de comunicare, inclusiv a platformelor online utilizate de Teva, precum și pentru a efectua cercetări de piață, cooperare sau cercetare științifică, precum și tratarea eventualelor întrebări sau reclamații pe care le aveți cu privire la Teva sau personalul acesteia.

Interesul nostru legitim de a dezvolta și menține relația cu dumneavoastră, de a îmbunătăți permanent comunicare cu dumneavoastră și de a înțelege mai bine sectorul sănătății.

Analiza modului în care utilizați site-urile noastre, interesele și experiența dumneavoastră, colectarea de informații în ceea ce privește eventualele apeluri telefonice sau vizite ale reprezentanților noștri și contactarea dumneavoastră sau furnizarea de informații într-un alt mod cu privire la produsele sau evenimentele Teva și modelarea comunicărilor noastre către dumneavoastră în baza experienței dumneavoastră și a intereselor profesionale.

Interesul nostru legitim în ceea ce privește promovarea și comunicările cu dumneavoastră pe tema produselor noastre sau - dacă legea aplicabilă impune acest lucru - a unor aspecte de marketing, în baza consimțământului dumneavoastră.

Gestionarea contractelor pe care le avem cu dumneavoastră, inclusiv a eventualelor plăți pe care le facem către dumneavoastră.

Necesar pentru a ne executa și gestiona contractul cu dumneavoastră.

Înainte de a încheia un contract de servicii personal cu dumneavoastră, verificarea potrivirii între competențele și experiența dumneavoastră profesională și necesitatea pe care am identificat-o noi pentru serviciul respectiv.

Respectarea obligațiilor noastre juridice și îndeplinirea interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor, a cerințelor de autoreglementare și a politicilor noastre interne, precum și protejarea intereselor și a drepturilor noastre juridice.

Gestionarea comenzilor, a întrebărilor și a reclamațiilor privind produsele, în cazul în care ați plasat comenzi, ați adresat întrebări sau ați înaintat reclamații.

Necesar pentru a ne executa și gestiona contractul încheiat cu dumneavoastră.


Evaluarea achizițiilor pe care le-ați efectuat și a altor informații colectate de la dumneavoastră, incluse în preferințele dumneavoastră de marketing, precum și a modului în care navigați pe site-urile noastre relevante (numai dacă este cazul).

Interesul nostru legitim în ceea ce privește promovarea și comunicările cu dumneavoastră pe tema produselor noastre sau - dacă legea aplicabilă impune acest lucru - a unor aspecte de marketing, în baza consimțământului dumneavoastră.

Documentarea în sistemele noastre interne și evaluarea modului în care Teva a interacționat cu dumneavoastră în scopul asigurării unei comunicări eficiente și îmbunătățirea permanentă a comunicării cu dumneavoastră, în funcție de mijloacele utilizate, inclusiv realizarea de analize statistice.

Interesul nostru legitim în ceea ce privește asigurarea unei comunicări eficiente cu profesioniștii în domeniul sănătății, corelarea sistemelor utilizate intern la nivelul Teva cu privire la clienți si platformele de comunicare utilizate pentru a facilita urmărirea detaliilor legate de aceste interacțiuni.

Gestionarea și formularea de răspunsuri la solicitările privind informațiile medicale.

Respectarea obligațiilor noastre legale sau îndeplinirea interesului nostru legitim în ceea ce privește furnizarea de informații corespunzătoare către profesioniștii în domeniul sănătății privind produsele, cercetările și societățile noastre.

Respectarea tuturor obligațiilor legale și de autoreglementare, inclusiv a obligațiilor de transparență și de prezentare de informații sau obligațiile de a nu primi cadouri.

Respectarea obligațiilor noastre și îndeplinirea interesului nostru legitim în ceea ce privește atingerea standardelor de autoreglementare privind transparența. La publicarea datelor, dacă acest lucru nu este impus de lege, vom publica informații identificabile, cu consimțământul dumneavoastră.

Utilizarea anumitor date în legătură cu pretențiile juridice, conformitatea, în scopuri de reglementare și de investigații, după cum este necesar (inclusiv prezentarea acestor informații în legătură cu procesul juridic sau cu litigiile).

Respectarea obligațiilor noastre juridice și îndeplinirea interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor, a cerințelor de autoreglementare și a politicilor noastre interne, precum și protejarea intereselor și a drepturilor noastre juridice.

Plasarea de module cookie și utilizarea unor tehnologii similare conform acestei politici și informațiilor furnizate dumneavoastră în momentul utilizării tehnologiilor respective.

Consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care plasarea de module cookie este strict necesară (și se bazează pe interesul nostru legitim de a asigura performanțele site-ului nostru).

Participarea la discuții și întâlniri virtuale organizate de Teva pentru prezentarea de produse, oferte, oportunități de colaborare și alte asemenea, inclusiv prin intermediul platformelor/aplicațiilor online utilizate de Teva și utilizarea funcționalităților disponibile în cadrul platformelor/aplicațiilor, inclusiv solicitarea de feedback.

Consimțământul dumneavoastră.

Conform celor descrise în eventualele consimțăminte solicitate de la dumneavoastră.

Consimțământul dumneavoastră.Retragerea consimțământului sau alte obiecții în ceea ce privește marketing-ul direct

Consimțământul poate fi exprimat în scris, electronic sau verbal, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice sau al interacțiunilor dumneavoastră directe cu reprezentanții Teva.

În cazurile în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră, veți avea întotdeauna capacitatea de a retrage consimțământul respectiv, deși este posibil să avem un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în alte scopuri, precum sunt cele stabilite mai sus. În anumite cazuri, avem capacitatea de a vă transmite comunicări de marketing direct dacă ne bazăm pe interesul nostru legitim. Aveți un drept absolut de a vă exprima în orice moment opțiunea de a nu participa la acțiunile de marketing direct sau la realizarea de profiluri. Puteți face acest lucru urmând instrucțiunile din cadrul comunicării, în cazul în care aceasta este sub forma unui mesaj electronic sau contactându-ne, folosind detaliile de mai jos. Pentru anumite site-uri Teva, este posibil să aveți posibilitatea de a modifica anumite preferințe de marketing online.

Cui, unde și când vom transmite aceste date?

Teva este o companie multinațională, prin urmare informațiile dumneavoastră pot fi transferate către societățile grupului Teva, în țări situate în SEE sau în afara SEE, în mod obișnuit în Israel și SUA, în scopurile prezentate în această Notificare.

De asemenea, comunicăm informații autorităților de reglementare relevante, precum Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România sau Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și organismelor de autoreglementare în domeniul farmaceutic, precum Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), precum și organismelor naționale relevante, potrivit celor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor de reglementare. În cazul în care primim informații din surse terțe, transmitem informațiile dumneavoastră înapoi către aceste surse, dacă este necesar să confirmăm și dacă am fost de acord să le sprijinim în ceea ce privește corectitudinea informațiilor - de exemplu, dacă am luat cunoștință de faptul că ați preluat un rol nou.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau agenților de aplicare a legii, dacă este necesar în scopurile de mai sus, dacă este prevăzut prin lege sau dacă este necesar pentru protecția juridică a intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

De asemenea, datele cu caracter personal vor fi comunicate furnizorilor terți de servicii, care le vor prelucra în numele Teva în scopurile identificate mai sus. În mod special, utilizăm furnizori terți pentru serviciile de găzduire a site-urilor web și de găzduire CRM, de integrare a CRM sau a altor sisteme interne cu platforme externe utilizate pentru facilitarea și îmbunătățirea comunicării cu dumneavoastră,  de gestionare a evenimentelor, furnizori de servicii de corespondență și furnizori de analize de date.

În cazul vânzării afacerii sau al integrării acesteia într-o altă afacere, detaliile dumneavoastră vor fi comunicate consultanților noștri, precum și eventualilor consultanți ai cumpărătorului și vor fi transferate noilor proprietari ai afacerii.

În cazul în care informațiile sunt transferate în Israel, Teva se bazează pe decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emisă de Comisia Europeană pentru statul Israel. În cazul în care informațiile sunt transferate în țări din afara SEE, care nu beneficiază de decizii ale Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, datele sunt protejate în mod adecvat prin clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau prin regulile corporatiste obligatorii ale persoanei împuternicite de operator. La cerere, vă putem oferi informații cu privire la mecanismul relevant.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor

Vă puteți exercita anumite drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de noi, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Persoanele vizate din Europa: Aveți dreptul de a ne solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal; de a corecta, șterge sau restricționa (opri) prelucrarea (activă) a datelor dumneavoastră cu caracter personal; și de a obține datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru un contract sau cu consimțământul dumneavoastră într-un format prelucrabil electronic, precum și de a ne solicita transmiterea (portarea) acestor date către un alt operator.

În plus, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații (în mod special în cazul în care nu trebuie să prelucrăm date pentru a îndeplini o cerință contractuală sau o altă cerință legală sau în cazul în care folosim datele pentru marketing direct).

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru a vă modifica datele cu caracter personal, puteți trimite un e-mail către euprivacy@tevaeu.com. Pentru Germania, contactați datenschutz@teva.de.

Persoanele vizate din afara Europei: în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de rectificare și de ștergere. Pentru a vă exercita drepturile sau pentru a vă modifica datele cu caracter personal puteți trimite un e-mail către IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Aceste drepturi pot să fie limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal despre o altă persoană, dacă acestea ar încălca drepturile unei părți terțe (inclusiv drepturile noastre) sau dacă ne solicitați ștergerea unor informații cu privire la care avem obligația legală de a le păstra sau cu privire la care avem interesul legitim de a le păstra. Excepțiile relevante sunt incluse în legislația relevantă privind protecția datelor (precum Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR). Vă vom informa cu privire la excepțiile relevante pe care ne bazăm atunci când răspundem solicitării dumneavoastră.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, precum și pentru a obține alte informații, precum o copie a testului comparativ al intereselor legitime, ne puteți contacta - sau pe responsabilul nostru cu protecția datelor - utilizând detaliile stabilite mai sus și în cele ce urmează. În cazul în care aveți probleme nesoluționate, puteți contacta o autoritate pentru protecția datelor de la locul în care locuiți, în care vă desfășurați activitatea sau de la locul în care considerați că s-a produs o încălcare a securității datelor.

În cazul în care colectarea datelor dumneavoastră este obligatorie, acest lucru vă va fi indicat în mod clar în momentul colectării. Orice alte utilizări ale datelor dumneavoastră sunt opționale.

Care entitate Teva este operatorul meu de date și căror afiliați Teva le pot fi comunicate datele?

Operatorul de date pentru informațiile dumneavoastră este entitatea Teva cu care relaționați sau care administrează site-ul web pe care l-ați vizitat. O listă a entităților grupului Teva și a datelor de contact ale acestora poate fi găsită aici.

Cât timp îmi veți păstra datele?

Conform legislației aplicabile privind protecția datelor, datele dumneavoastră sunt păstrate pentru anumite perioade. Vom păstra întotdeauna informațiile dvs. personale pentru perioada prevăzută de lege și, atunci când trebuie să facem acest lucru, în legătură cu acțiuni în justiție sau o investigație care implică Teva. În caz contrar, vom păstra informațiile dvs. personale atât timp cât avem o relație cu dvs., și pe o perioadă corespunzătoare după încetarea acesteia, pentru a ne proteja împotriva eventualelor pretenții juridice.

De asemenea, păstrarea datelor se va face cu respectarea politicilor și procedurilor interne ale Teva. Pentru mai multe detalii ne puteți scrie utilizând datele de contact indicate în secțiunea subsecventă.

Date de contact

Sperăm să vă putem oferi răspunsuri satisfăcătoare la eventualele nelămuriri pe care le puteți avea cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor la EUPrivacy@tevaeu.com (pentru Germania, vă rugăm să contactați (datenschutz@teva.de) sau pentru țările din afara Europei la IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Cu toate acestea, dacă aveți probleme nesoluționate, aveți dreptul de contacta autoritatea de protecție a datelor de la locul în care locuiți, vă desfășurați activitatea sau de la locul în care considerați că s-a produs o încălcare a securității datelor.

Versiune în vigoare din: septembrie 2021