Legal

  Legal - Politica de Confidentialitate, Termeni si Conditii, Cookie-uri si Tehnologii de urmarire conexe

  SC TEVA PHARMACEUTICALS SRL
  Forma Juridica
  : SRL
  Sediul Social: Str. Domnita Ruxandra Nr. 12, parter, Sector 2, Bucuresti, Romania
  Nr Inreg Reg Com: J40/9807/2006
  CUI: RO18766869
  Capital social subscris si varsat: 67.914.783

  Politica de Confidentialitate

  1.      Definiţii folosite în această politică de confidenţialitate

   

  Date Personale” reprezintă informaţii despre dumneavoastră care pot fi folosite pentru identificarea dumneavoastră.

   

  "Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

   

  Teva” înseamnă Teva Pharmaceuticals SRL.

   

  Site” înseamnă HTTP://www.TEVAPHARM.RO.

   

  "Persoane Vizate" reprezintă utilizatori ai Site-ului, profesionişti din domeniul medical (cum ar fi medici, farmacişti, asistenţi medicali), directori de farmacie, pacienţi, alte categorii de persoane care raportează reacţii adverse (membrii ai familiei, avocaţi, prieteni ai pacientului sau alte persoane care au cunoştinţă despre caz), aplicanţi pentru locuri de muncă, reprezentanţi ai partenerilor contractuali.

   

  "Autoritatea de Supraveghere" înseamnă Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  Teva mai poate fi menţionată în această Politică de Confidenţialitate în mod colectiv ca “noi”, “nouă” sau “noastră/u”.

   

  2.      Teva şi confidenţialitatea datelor dumneavoastră

   

  Teva respectă confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Persoane Vizate, şi este dedicată protecţiei Datelor Personale în acord cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  ("Legea nr. 677/2001") şi legislaţia secundară aplicabilă în domeniu, cât şi cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

   

  3.      Scopul acestei politici de confidenţialitate

   

  Această Politică de Confidenţialitate se aplică cu privire la:

   

  (1)               Datele Personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră (în calitate de utilizatori si Site-ului), prin intermediul Site-ului,

  (2)               Datele Personale pe care le prelucrăm în contextul activităţilor generale legate de famacovigilenţă, studii clinice, studii post-marketing, rapoarte de calitate a produselor şi furnizarea de informaţiile medicale şi alte activităţi corelate,

  (3)               Datele Personale pe care le prelucrăm atunci când aplicaţi pentru un loc de muncă la Teva,

  (4)               Datele Personale pe care le prelucrăm pentru scopul activităţilor noastre promoţionale (marketing) şi alte scopuri corelate; şi

  (5)               Datele Personale pe care le prelucrăm pentru scopuri de gestiune economico-financiară şi administrativă.

   

  Teva nu este responsabilă pentru politicile de confidenţialitate sau practicile altor website-uri la care se face legătură de la Site-ul nostru. Facem de asemenea legătura cu alte website-uri operate de Teva sau companiile afiliate Teva care operează sub politici de confidenţialitate separate. Aţi putea dori să studiaţi politicile de confidenţialitate de pe acele site-uri astfel încât să înţelegeţi cum sunt colectate, folosite şi dezvăluite Datele dumneavoastră Personale. 

   

  4.                  Datele personale pe care le colectăm                  

   

  Colectăm următoarele categorii de Date Personale:

   

  4.1.            Cu privire la utilizatori ai Site-ului

   

  Colectăm Date Personale despre dumneavoastră când utilizaţi Site-ul nostru. Datele Personale pe care le colectăm pe Site-ul nostru, în funcţie de serviciile pe care le folosiţi, sunt:

  -        nume, prenume;

  -        e-mail;

  -        adresă;

  -        data naşterii;

  -        număr de telefon de contact;

  -        adresă IP;

  -        ID-ul echipamentului.

   

  În multe cazuri, veţi furniza aceste Date Personale dumneavoastră prin transmiterea Datelor Personale pe Site. În plus, Teva ar putea colecta automat informaţii cu privire la website-ul accesat anterior sau pe care urmează să îl accesaţi. Teva colectează de asemenea alte informaţii cu privire la utilizarea website-ului de către dumneavoastră (părţile Site-ului pe care le vizitaţi, tipul de browser pe care îl folosiţi şi datele la care accesaţi Site-ul). Totuşi, informaţiile acestea sunt agregate şi nu sunt folosite pentru a vă identifica.

   

  Pentru detalii, vă rugăm consultaţi secţiunea Cookies şi tehnologii de urmărire conexe.

   

  4.2.            Cu privire la profesionişti din domeniul medical ("PDM") şi respectiv directori de farmacie

   

  În contextul desfăşurării activităţilor de farmacovigilenţă, studii clinice, studii post-marketing, realizarea de rapoarte de calitate a produselor şi furnizarea de informaţii medicale sau pentru alte activităţi corelate, colectăm Date Personale cu privire la PDM. Datele Personale ale PDM pe care le colectăm pentru aceste scopuri sunt:

  -        nume şi prenume;

  -        sex;

  -        semnătură;

  -        telefon/fax;

  -        adresă (domiciliu/reşedinţă);

  -        e-mail;

  -        profesie;

  -        loc de muncă;

  -        formare profesională, diplome, studii;

  -        grad profesional;

  -        titlu şi specialitate;

  -        parafă;

  -        date cu privire la prescripţii de medicamente şi unitate teritorială;

  -        numele spitalului / organizației, departamentul

   

  Prelucrăm Date Personale ale PDM şi pentru activităţile noastre de marketing şi scopuri corelate (după cum sunt descrise mai jos). Astfel, pentru aceste scopuri prelucrăm următoarele categorii de Date Personale aparţinând PDM:

  -       nume şi prenume;

  -       sex;

  -       data şi locul naşterii;

  -       semnătura;

  -       telefon/fax;

  -       e-mail;

  -       adresă;

  -       profesie;

  -       loc de muncă;

  -       formare profesională, diplome, studii;

  -       obişnuinţe/preferinţe/comportament (inclusiv data și ora la care PDM poate fi contactat);

  -       biografia

  -       interese profesionale și opinii

  -       legături cunoscute cu privire la alte persoane din baza de date cu privire la PDM

  -       codul parafei medicale/ nume de utilizator/ codul activităţii/ funcţia/ titluri academice şi profesionale/ specialitatea medicală

  -       date legate de prescripţii medicale

   

  Cu privire la directorii de farmacie, colectăm datele de la punctele 1-14 de mai sus (nume şi prenume; sex; data şi locul naşterii; semnătura; telefon/fax; e-mail; adresă; profesie; loc de muncă; formare profesională, diplome, studii; obişnuinţe/preferinţe/comportament (inclusiv data și ora la care persoana poate fi contactată);  biografia, interese profesionale și opinii, legături cunoscute cu privire la alte persoane din baza de date) pentru activităţile noastre de marketing şi scopuri corelate (după cum sunt descrise mai jos).

   

  În afara celor de mai sus, următoarele Date Personale ale PDM sunt prelucrate şi pentru scopul gestiunii economico-financiare şi administrative: 

  -            nume şi prenume;

  -            semnătură;

  -            data și locul nașterii;

  -            telefon/fax;

  -            adresă;

  -            e-mail;

  -            profesie;

  -            loc de muncă;

  -            formare profesională-diplome-studii;

  -            date bancare;

  -            titlu şi specialitate;

  -            parafă medicală;

  -            funcție;

  -            cod numeric personal;

  ·         seria şi numărul cărţii de identitate.

   

  4.3.            Cu privire la pacienţi

   

  Colectăm Date Personale ale pacienţilor ca urmare participării acestora în studii, în raportarea de reacţii advsere sau plângeri cu privire la calitatea medicamentelor, furnizarea de informaţii medicale, precum şi alte activităţi conexe acestora. Prelucrăm de asemenea şi Date Personale ale pacienţilor despre care o reacţie adversă a fost raportată de raportori (PDM sau non-PDM). Datele Personale pe care le colectăm despre pacienţi sunt: 

  -          nume și prenume

  -          iniţialele pacientului;

  -          vârstă;

  -          vârsta la momentul reacției;

  -          grupa de vârstă;

  -          greutate;

  -          înălţime;

  -          sex;

  -          data naşterii;

  -          e-mail;

  -          semnătură;

  -          voce;

  -          număr de telefon;

  -          istoric medical;

  -          date privind starea de sănătate;

  -          înregistrări medicale;

  -          codul pacientului;

  -          numărul pacientului din fişa de observaţii clinice;

  -          spitalul /clinica la care pacientul a primit tratament;

  -          date legate de reacţia adversă – medicamentul prezumat că a cauzat reacţia adversă, tipul reacţiei adverse şi alte detalii legate de reacţia adversă (cum ar fi, data la care reacţia a apărut, ora estimată cu privire la începutul reacţiei adverse şi începutul tratamentului, descrierea reacţiei);

  -          simptome, semne, diagnostic;

  -          rezultatele investigaţiilor medicale (de laborator);

  -          medicaţie concomitentă/medicaţie în interacţiune/medicaţie trecută;

  -          durata tratamentului şi alte detalii legate de tratament;

  -          date care indică originea rasială;

  -          originea etnică

  -          religie,

  -          date privind stadiul clinic al pacientului

  -          situație familială;

  -          obișnuințe/ preferințe/ comportament;

  -          ocupație;

  -          numărul de identificare al cazului;

  -          centrul de studiu;

  -          data vizitei la medic;

  -          tipul vizitei la medic;

  -          localiate/județ

  -          stare civilă;

  -          date privind viața sexuală;

  -          stare emoțională (psihică);

  -          impactul stării de sănătate fizică și a stării emoționale asupra activității persoanei;

  -          date legate de sarcină, naștere și copii rezultați, expunerea la medicamente în cursul sarcinii/nașterii;

  -          istoricul medical al familiei.

   

  În unele cazuri, este posibil sa prelucrăm date cu privire la membrii familiei pacientului, în măsura în care acestea sunt în legătură cu pacientul sau sunt relevante pentru cazul pacientului, cum sunt cele referitoare la istoricul medical al familiei, situaţie familială, date legate de copii rezultaţi și chiar date din cele de mai sus (listate cu privire la pacienți), atunci când un astfel de membru al familiei are și el calitatea de pacient.

   

  De asemenea, este posibil ca reacţiile adverse să ne fie aduse în atenţie de către membri ai familiei, avocaţi, prieteni ai pacientului sau orice alte persoane care au cunoştinţă despre eveniment sau care au legatură cu efectul advers, iar în astfel de cazuri, se prelucrează şi un număr limitat de date cu caracter personal ale acestor persoane pentru scopuri de identificare, respectiv: nume şi prenume, telefon/fax, adresă, e-mail, istoric medical, legătura cu subiectul raportului de farmacovigilenta, profesia, numele spitalului / organizației, departamentul.

   

  4.4.            Cu privire la aplicanţi pentru posturi vacante

   

  Colectăm Date Personale aparţinând aplicanţilor pentru locuri de muncă în cadrul Teva. Datele Personale pe care le colectăm cu privire la aplicanţi sunt:

  -          date cu caracter personal incluse în CV-uri (acestea pot cuprinde nume şi prenume, sex, vârstă, data şi locul naşterii, e-mail, cetăţenie, telefon, fax, adresă, pregătire profesională, diplome, studii, loc de muncă, funcţii deţinute şi carieră, situaţie militară);

  -          informaţii din scrisori de recomandare;

  -          date cu caracter personal furnizate pe durata interviurilor de angajare;

  -          competenţe profesionale şi personale;

  -          date legate de caracteristicile  fizice / antropometrice (numai dacă acestea rezultă din CV-uri).

   

  4.5.            Cu privire la reprezentanţii partenerilor contractuali

   

  Pentru scopul încheierii contractelor – ca parte din prelucrarea pentru gestiune economico-financiară şi administrativă, prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale reprezentanţilor partenerilor contractuali, respectiv:

  -          nume şi prenume;

  -          funcţie;

  -          data și locul nașterii;

  -          semnătură;

  -          telefon/fax;

  -          adresă;

  -          e-mail;

  -          loc de muncă;

  -          profesie;

  -          formare-profesională-diplome-studii;

  -          date bancare;

  -          cod numeric personal;

  -          seria şi numărul cărţii de identitate.

   

  Pentru scopuri de vânzări, prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale reprezentanţilor partenerilor contractuali, respectiv:

  -          nume şi prenume;

  -          funcţie;

  -          semnătură;

  -          e-mail;

  -          loc de muncă;

  ·        

  5.                  Cum folosim şi transmitem datele dumneavoastră personale

   

  5.1.            Cum folosim datele dumneavoastra personale

   

  Teva prelucrează Datele Personale pe care le colectează, pentru următoarele scopuri:

   

  A.    Activităţi de operare a Site-ului, respectiv:

  ·         analizarea utilizării Site-ului nostru

  ·         furnizarea comunicărilor, produselor sau serviciilor pe care le solicitaţi

  ·         îndeplinirea cerinţelor legale, de reglementare şi de conformitate

  ·         investigarea oricăror sesizări legate de Site

  ·         administrarea Site-ului şi furnizarea de servicii pentru clienţi.

   

  B.    Farmacovigilenţă, studii clinice, studii post-marketing, rapoarte de calitate a produselor, furnizarea de informaţii medicale şi alte activităţi de prelucrare corelate cu acestea:

  -          în context general de farmacovigilenţă  (investigarea evenimentului advers; contactarea în vederea solicitării mai multor informații despre evenimentul advers pe care l-ati raportat; confruntarea informației despre evenimentul advers în raport cu alte evenimente adverse primite de către Teva în vederea analizării siguranței unei serii a unui produs Teva sau substanțe active în ansamblu; furnizarea rapoartelor obligatorii către autoritățile naționale sau către baza de date Europeană Eudravigilance, astfel încât să analizeze siguranța unei serii de produs Teva sau substanță activă în ansamblu în raport cu informațiile din alte surse.), precum si transferul datelor pentru operatiuni de includerea datelor, ştergerea datelor, gestionarea şi stocarea de rapoarte şi stocarea de date în legătură cu rapoartele (in context de farmacovigilenta);

  -          studii clinice;

  -          studii post-marketing;

  -          realizarea de rapoarte de calitate a produselor;

  -          întrebări legate de şi furnizarea de informaţii medicale;

  -          servicii medicale;

  -          statistică;

  -          cercetare medicală;

  -          testări ale medicamentelor Teva.

   

  C.    Recrutare, selecţia de personal şi angajarea acestuia 

   

  D.    Activităţi promoţionale (marketing) şi alte scopuri corelate:

  ·         Reclamă/marketing şi publicitate

  -          Realizarea de vizite/întâlniri cu profesionişti din domeniul medical

  -          Furnizarea de mostre medicale

  -          Studii de marketing/ studii de satisfacţie a clienţilor

  -          Conformarea cu regulile companiei cu privire la activitatea de marketing

  -          Vânzări

  -          Implementarea unei baze de date (în sistem cloud) cuprinzând contactele cu privire la profesioniști din domeniul medical și directori de farmacie, interacțiunile necesare în vederea facilitării unei comunicări interne, a cercetărilor, a activităților de revenire și a altor acțiuni privind contactele și interacțiunile cu persoanele de mai sus.

   

  E.    Gestiune economico-financiară şi administrativă:

  -          Gestiune economico-financiară şi administrativă

  -          Gestionarea datelor legate de plăţile efectuate de Teva prin intermediul unei aplicaţii specifice (implementate la nivel de grup) – “SAP”

  -          Încheiere contracte

   

  5.2.            Cum transmitem datele dumneavoastră personale

   

  Teva poate transmite Datele Personale terţilor, după cum urmează:

   

  A.    Pentru scopuri de operare a Site-ului şi activităţi corelate:

   

  Putem folosi informaţii agregate astfel încât să administrăm şi să îmbunătăţim Site-ul, să analizăm tendinţele şi să colectăm informaţii demografice extinse. Teva ar putea transmite aceste informaţii către terţi (împuterniciți, parteneri contractuali, societăţi din grup, după caz). 

   

  B.   Pentru scopuri de farmacovigilenţă, studii clinice, studii post-marketing, rapoarte de calitate a produselor şi furnizarea de informaţii medicale precum şi alte activităţi corelate:

   

  Teva poate divulga Datele Personale ale PDM şi pacienţilor următoarelor categorii de terţi: 

  -          parteneri contractuali ai Teva;

  -          împuterniciți ai Teva

  -          alte companii din acelaşi grup cu Teva;

  -          autorităţi publice centrale /locale (inclusiv Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, Agenţia Europeană a Medicamentului, Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale);

  -          servicii sociale şi de sănătate;

  -          persoanelor vizate;

  -          publicului (in aplicarea legii sau a dispozitiilor obligatorii din partea autoritatilor de reglementare, judecatoresti sau alte institutii cu responsabilitati in domeniu).

   

  C.    Pentru scop de recrutare, selecţia de personal şi angajarea acestuia 

   

  Teva poate divulga Datele Personale ale aplicanţilor pentru locuri de muncă următoarelor categorii de terţi: 

  -          Împuterniciţi Teva

  -          Parteneri contractuali ai Teva

  -          Alte companii din acelaşi grup cu Teva

  -          Avocaţi, auditori externi, alţi consultanţi sau furnizori/prestatori de servicii.

   

  D.    Pentru scopul activităţilor promoţionale (marketing) şi alte scopuri corelate

   

  Teva poate dezvălui Datele Personale prelucrate pentru aceste scopuri dumneavoastră ca Persoane Vizate,  împuterniciţilor, partenerilor contractuali ai Teva, altor companii din acelaşi grup ca Teva şi autorităţilor publice centrale / locale.

   

  E.    Pentru scopuri de gestiune economico-financiară şi administrativă

   

  Teva poate dezvălui Datele Personale prelucrate pentru aceste scopuri dumneavoastră ca persoane vizate, împuternicitului, partenerilor contractuali, altor companii din acelaşi grup ca şi Teva sau autorităţilor publice centrale /locale.

   

  6.        Cum stocăm datele dumneavoastră personale şi    drepturile dumneavoastră

   

  Reţinem toate Datele Personale pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră în considerarea scopurilor de prelucrare listate mai sus şi numai până când ne solicitaţi să modificăm sau să ştergem Datele Personale care vă aparţin în considerarea drepturilor dumneavoastră conform legii şi numai pentru atât timp cât este permis de legislaţia aplicabilă.

   

  În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră Personale de către Teva, dumneavoastră, ca Persoană Vizată, aveţi următoarele drepturi:

   

  (1)     Dreptul de acces la Datele Personale;

  (2)     Dreptul de intervenţie asupra Datelor Personale;â

  (3)   Dreptul de opoziţie la prelucrarea Datelor Personale, pentru motive întemeiate şi legitime sau după cum este prevăzut prin lege;

  (4)   Dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii individuale cu caracter automat;

  (5)   Dreptul de a vă adresa justiţiei.

   

  Pentru mai multe detalii legate de modul în care vă puteţi exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactaţi la officero@teva-romania.ro.

   

  7.             Securitate

   

  Teva asigură măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia Datelor Personale ale Persoanelor Vizate în conformitate cu regulile aplicabile în domeniu şi la nivelul politicilor grupului Teva.

   

  Teva ia măsuri pentru protejarea Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Datele sunt transferate în siguranţă prin utilizarea criptării SSL şi sunt stocate pe servere securizate. În plus, Teva aplică măsuri suplimentare de protecție a informațiilor inclusiv controale ale accesului, practici stricte şi severe de securitate fizică şi de colectare, stocare și prelucrare a datelor. Cu toate acestea, Internetul este un sistem deschis şi Teva nu poate garanta că terţi nautorizaţi nu vor putea niciodată să înfrângă aceste măsuri sau să folosească Datele Personale pentru scopuri neadecvate.

   

  8.             Transferuri internaţionale

   

  Teva operează la nivel internaţional şi poate transfera unele dintre Datele Personale în străinătate. Astfel, pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri de prelucrare menţionate în această Politică de Confidenţialitate, Teva transferă Datele dumneavoastră Personale în state membre ale Uniunii Europene, asigurând un nivel de protecţie adecvat în ţări din afara Uniunii Europene, respectiv în Israel, ţară recunoscută la nivel european ca  asigurând un nivel de protecţie adecvat al datelor cu caracter personal.  

   

  În context de farmacovigilență, informațiile pacientului pot fi transferate la nivel mondial ca parte a bazei de date globale (detalii mai sus), inclusiv de către entitatea Teva din România (Teva Pharmaceuticals SRL). Astfel, entitatea Teva din România poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către Uniunea Europeană dar şi către state din afara Uniunii Europene, respectiv Israel (stat recunoscut de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţia datelor), către Statele Unite ale Americii (respective, către Teva Pharmaceuticals USA – entitate înregistrată ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor prin cadrul Privacy Shield) şi către India.

   

  Datele dumneavoastră sunt transmise către Teva și sunt găzduite și stocate în baze de date pe servere din Israel, deținute si întreținute de către Teva Pharmaceutical Industries Ltd, societate israeliană cu răspundere limitată având sediul în:

  5 Basel Street

  PO Box 3190

  Petach Tikva 49131

  Israel

   

  Prin transmiterea informaţiilor dumneavoastră pe acest Site sau prin alte mijloace de comunicare cu Teva, consimţiţi ca astfel de transferuri să aibă loc. Teva va depune eforturi rezonabile pentru a asigura că Datele Personale vor rămâne protejate în mod corespunzător indiferent de statele unde sunt transferate.

   

  9.                  Modificări la această politică de confidenţialitate

   

  Dacă politica noastră de confidenţialitate se modifică în orice formă, Teva va posta o versiune actualizată a politicii pe această pagină. Consultarea cu regularitate a acestei pagini de către dumneavoastră asigură că sunteţi întotdeauna informaţi cu privire la Datele Personale pe care le colectăm, cu privire la modul în care Teva foloseşte aceste date şi cu privire la condiţiile în care aceste date vor fi dezvăluite altor entităţi, după caz.

   

  10.              Informaţii de contact

   

  Dacă aveţi orice întrebări cu privire la această Politică sau la Datele dumneavoastră Personale, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la officero@t​eva-romania.ro.

   

  În context de farmacovigilență, puteți oricând accesa sau corecta informațiile ce vă privesc contactând departamentul de farmacovigilență la adresa de e-mail Safety.Romania@teva-romania.ro.

  Termeni si Conditii

  Teva Pharmaceuticals SRL ("Teva"), intretine acest site ("Site-ul") pentru informarea, educatia si comunicarea Dvs. personala. In vreme ce Dvs. sunteti liberi sa explorati Site-ul, va rugam sa intelegeti ca accesul la si folosirea Site-ului sunt supuse urmatorilor termeni si conditii (“Termenii si Conditiile”) si tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea si explorarea Site-ului, acceptati, fara limitari si calificari, Termenii si Conditiile si luati la cunostinta ca orice intelegeri intre Dvs. si Teva cu privire la Site sunt inaplicabile, in masura in care sunt in conflict cu Termenii si Conditiile.

  Acest Site este destinat pentru utilizare in Romania de catre publicul larg. Cei care aleg sa acceseze acest Site din alte locatii, o fac din proprie initiativa si raspund conform legislatiei locale, daca si in masura in care legile locale sunt aplicabile.

  Utilizarea sau efectuarea de link-uri catre continutul Site-ului, cu exceptia celor prevazute in Termeni si Conditii, sunt strict interzise.

  Termeni si Conditii

  1. Va rugam sa luati in considerare ca tot continutul acestui Site este protejat si nu poate fi utilizat fara permisiunea scrisa a Teva, cu exceptia celor prevazute in acesti Termeni si Conditii sau in textul de pe Site. Teva nu garanteaza ca utilizarea de catre Dvs. a materialului expus pe Site nu incalca drepturile unor terte parti. Nicio prevedere de pe Site nu va fi interpretata ca acordand in mod indirect, implicit sau in alt mod, o licenta sau drept de folosinta pentru utilizarea vreunui drept de proprietate intelectuala a Teva (inclusiv, dar nelimitandu-se la, orice brevet, marca, nume comercial, copyright sau secret comercial).

  2. Puteti descarca continutul de pe Site in scopuri necomerciale, numai pentru uz personal, cu conditia sa mentineti toate insemnele de proprietate sau copyright de pe aceste materiale sau asa cum este specificat pe Site. Cu toate acestea, nu este permisa distribuirea, modificarea, transmiterea, re-folosirea, re-postarea sau utilizarea continutului Site-ului, inclusiv textul, imaginile, continutul audio si video, in scop public sau comercial.

  3. Imagini ale persoanelor sau locatiilor de pe Site sunt fie in proprietate, fie folosite cu permisiune de catre Teva. Utilizarea acestor imagini de catre Dvs., sau de catre orice alta persoana autorizata de catre Dvs., este interzisa, cu exceptia situatiei in care Termenii si Conditiile o permit sau daca acest lucru este prevazut in alt loc de pe Site. Orice folosire neautorizata a imaginilor poate incalca legile copyright-ului, ale marcilor, legislatia cu privire la viata personala si publicitate, si regulile si statutele cu privire la comunicatii. Va instiintam de asemenea ca Teva isi va proteja drepturile de proprietate intelectuala in masura maxima permisa de lege, inclusiv formularea de plangeri penale.

  4. Logo-urile marcilor si marcile de servicii expuse pe Site (denumite in mod colectiv “Marcile”), inclusiv, dar nelimitandu-se la Teva, sunt marci inregistrate si neinregistrate ale Teva si ale tertelor parti. Nicio prevedere de pe Site nu va fi interpretata ca acordand in mod indirect, implicit sau in alt mod, o licenta sau drept de folosinta a Marcilor fara permisiunea scrisa a Teva sau a tertei parti care detine Marcile.

  5. Teva nu a analizat toate site-urile conectate prin link-uri la Site si nu este raspunzatoare pentru continutul niciuneia din paginile neapartinand Site-ului sau pentru site-urile conectate prin link-uri la Site. Conectarea Dvs. la orice alta pagina neapartinand Site-ului sau la site-urile conectate prin link-uri la Site se face pe propriul risc.

  6. Desi Teva face eforturi rezonabile pentru a include informatii corecte si actualizate pe Site, Teva nu ofera nicio garantie cu privire la corectitudinea acestora. Teva nu va fi raspunzatoare pentru nicio actiune intreprinsa in baza informatiilor prezentate iar toti utilizatorii Site-ului sunt de acord ca accesul si folosirea Site-ului se face pe propriul lor risc. Teva nu isi asuma nicio raspundere pentru erorile sau omisiunile in continutul Site-ului.

  7. Folosirea si navigarea de catre Dvs. pe Site se fac pe propriul risc. Nici Teva si nicio alta terta parte implicata in crearea, producerea, gazduirea sau livrarea Site-ului nu sunt raspunzatoare pentru orice prejudicii directe sau indirecte izvorand din accesarea sau utilizarea de catre Dvs. a Site-ului sau a continutului sau. Fara a aduce atingere celor de mai sus, tot ce se afla pe Site va este furnizat “ASA CUM ESTE”, FARA NICIO GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR NELIMITANDU-SE LA, GARANTIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP, SAU DE NEINCALCARE.

  8. De asemenea, Teva nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi raspunzatoare pentru pagube, sau virusi care va pot infecta computerul sau orice alte proprietati personale, in urma accesarii, folosirii sau navigarii Site-ului sau a descarcarii de materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Site.

  9. Orice comunicare sau material pe care il trimiteti catre Site prin posta electronica sau in alt mod, inclusiv orice date, intrebari, comentarii, sugestii sau altele de acest fel, sunt si vor fi tratate ca neconfidentiale si ne-detinute in proprietate. Orice transmiteti sau postati poate fi folosit de catre Teva si afiliatii sai in orice scop, inclusiv, dar nelimitandu-se la, reproducerea, dezvaluirea, transmiterea, publicarea, emiterea si postarea. Mai mult, Teva este libera sa foloseasca orice idei, concepte, know-how sau tehnici continute in orice comunicare pe care o trimiteti pe Site in orice scop, inclusiv, dar nelimitandu-se la, dezvoltarea, productia, marketingul si vanzarea de produse prin folosirea acestor idei, concepte, know-how sau tehnici.

  10. Desi Teva poate, din cand in cand, sa monitorizeze sau sa analizeze discutii, chaturi, postari, transmisiuni, forumuri de mesaje si altele pe Site, Teva nu are nicio obligatie sa faca acest lucru si nu isi asuma nicio raspundere pentru continutul acestora sau pentru vreo eroare, defaimare, calomnie, denigrare, omisiune, informatie falsa, materiale promotionale, obscenitati, pornografie, pericol, dezvaluiri ale informatiilor private sau informatii incorecte continute in orice informatie de pe Site. Va este interzis sa postati sau sa transmiteti orice material ilegal, promotional, amenintator, calomniator, defaimator, obscen, scandalos, inflamator, pornografic sau profanator sau orice material care ar constitui sau incuraja comportamente ce pot fi considerate infractiuni, da nastere raspunderii civile sau incalca o lege in orice alt mod. Teva va coopera integral cu autoritatile de impunere a legii si va respecta orice decizie a instantelor care cere sau indruma Teva sa dezvaluie identitatea oricarei persoane care posteaza orice astfel de informatii sau materiale.

  11. Acest Site poate contine informatii cu privire la produse sau servicii internationale, care nu sunt disponibile in Romania. O referinta la un produs sau la un serviciu de pe acest Site nu implica disponibilitatea acestuia in Romania. Produsele la care se face referire pe Site pot face obiectul unor restrictii de prezentare. Prin urmare, vizitatorii pot fi instiintati ca unele sectiuni ale Site-ului sunt numai pentru unele tipuri de utilizatori experti. Nu trebuie sa interpretati nimic de pe acest Site ca promotie sau reclama pentru un produs sau pentru folosirea unui produs care nu este autorizat de catre legile si regulamentele din Romania.

  12. Teva mentine acest Site ca un serviciu pentru comunitatea internet. Acest Site a fost realizat pentru a furniza informatii generale cu privire la Teva si la produsele sale. Aceste pagini nu au fost create pentru a furniza consiliere de investitii sau medicala si nici nu ofera instructiuni cu privire la corecta folosire a produselor fabricate sau vandute de catre Teva, sau produsele aflate in prezent in curs de dezvoltare de catre Teva, afiliatii, societatile implicate, licentiate sau partenerii in asociere. Informatiile de pe acest Site cu privire la produsele aprobate pentru comercializare se supun informatiilor complete din prospectul acestor produse si nu trebuie sa interpretati nimic ca promotie sau reclama pentru aceste produse. Utilizatorii acestui Site trebuie sa stie ca produsele in curs de dezvoltare descrise in prezentul material nu au fost calificate ca sigure sau eficiente de catre niciun organism de reglementare si nu sunt aprobate pentru utilizare in afara testelor clinice.

  13. Nicio informatie de pe Site nu constituie o invitatie sau oferta de investitie sau tranzactionare cu privire la Certificatele Americane de Depozit ale Teva. Specific, rezultatele reale si progresele inregistrate pot fi substantial diferite de orice previziune, opinie sau asteptari exprimate pe acest Site si evolutia trecuta a pretului actiunilor nu trebuie sa fie privita ca un indicativ al performantei viitoare a acestora.

  14. Teva poate oricand sa revizuiasca Termenii si Conditiile prin actualizarea acestei postari. Dvs. sunteti obligati prin aceste revizuiri si ar trebui prin urmare sa verificati aceasta pagina in mod periodic pentru a revizui Termenii si Conditiile de care sunteti legati.

  Cookie-uri si Tehnologii de urmarire conexe

  Utilizarea de cookie-uri pe Site

  Teva utilizează cookie-uri pentru a colecta Date Personale despre dumneavoastră când vizitaţi  şi utilizaţi Site-ul nostru şi stocați preferinţele dumneavoastră online. Am inclus mai sus detaliile relevante cu privire la Datele Personale pe care le colectăm când vizitaţi şi folosiţi Site-ul nostru, despre cum folosim, partajăm şi transferăm Datele Personale colectate prin Site-ul nostru (vă rugăm să vedeţi mai sus informaţiile cu privire la utilizatorii Site-ului şi cu privire la prelucrarea pentru scopuri de operare a Site-ului şi activităţi corelate) precum şi drepturile de care beneficiaţi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră Personale de către Teva (după cum sunt prezentate mai jos). Prin acceptarea utilizării de cookie-uri când vizitaţi şi folosiţi Site-ul Teva, consimţiţi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră Personale de către Teva după cum este descris în prezenta Politică de Confidenţialitate.

  Cookie-urile sunt fişiere text conţinând mici cantităţi de informaţii care sunt descărcate pe echipamentul dumneavoastră când vizitaţi un website. Cookie-urile sunt apoi retransmise pe website când vă întoarceţi pe acesta: acest lucru este util întrucât permite website-ului să recunoască echipamentul dumnevoastră. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, vă rugăm să vizitaţi www.allaboutcookies.org

  Teva foloseşte următoarele categorii de cookie-uri pe Site:

   

  Categoria 1: Cookie-uri strict necesare

  Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru a vă permite să navigaţi pe Site şi să îi folosiţi carateristicile. Fără aceste cookie-uri, nu pot fi furnizate serviciile pe care le solicitaţi (cum ar fi păstrarea detaliilor dumneavoastră de logare).

  Categoria 2: Cookie-uri de performanţă

  Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum este utilizat Site-ul nostru de către vizitatori.  De exemplu, Teva foloseşte cookie-uri Google Analytics pentru a ne ajuta să înţelegem cum ajung clienţii pe Site, cum navighează pe Site sau folosesc Site-ul şi a evidenţia zonele unde putem îmbunătăţi domenii cum ar fi navigarea, experienţa utilizatorului şi campaniile de marketing. Toate informaţiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate şi prin urmare anonime. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunătăţi funcţionarea Site-ului nostru.

  Categoria 3: Cookie-uri de funcţionalitate

  Aceste cookie-uri reţin opţiunile pe care le faceţi (cum ar fi opţiunile legate de limbă). Acestea pot fi apoi folosite pentru a vă furniza o experienţă adaptată la opţiunile dumneavoastră şi pentru a face vizitele dumneavoastră pe Site mai personalizate. Informaţiile pe care le colectează aceste cookie-uri pot fi anonimizate şi nu pot urmări activitatea dumneavoastră de navigare pe alte website-uri.

  Categoria 4: Cookie-uri pentru social media

  Aceste cookie-uri vă permit să împărtăşiţi activitatea dumneavoastră pe Site pe social media cum ar fi Facebook şi Twitter. Aceste cookie-uri nu sunt sub controlul nostru. Vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate ale respectivelor canale de social media cu privire la funcţionarea cookie-urilor acestora.  

  În cazul în care doriţi să ştergeţi oricare cookie-uri care sunt deja pe  computer-ul dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi zona de ajutor şi asistenţă de pe browser-ul dumneavoastră de Internet pentru instrucţiuni despre cum să localizaţi fişierul sau directorul care stochează cookie-uri.

  Informaţii cu privire la ştergerea sau controlul cookie-urilor sunt de asemenea disponibile la www.allaboutcookies.org. Vă rugăm să notaţi că prin ştergerea cookie-urilor noastre (sau dezactivarea cookie-urilor viitoare) nu veţi mai putea accesa anumite zone sau caracteristici ale Site-ului.

  UTILIZAREA DE WEB BEACONS

  Unele pagini ale Site-ului şi e-mail-uri pe care le transmitem pot conţine imagini electronice cunoscute sub denumirea de web beacons (uneori cunoscute ca clear gifs) care ne permit să numărăm utilizatorii care au vizitat aceste pagini sau care au citit e-mail-urile noastre. Web beacons colectează numai informaţii limitate care includ numărul unui cookie, ora şi data când a fost vizualizată o pagină şi o descriere a paginii pe care se gaseşte web beacon-ul. Aceste beacons nu poartă cu ele date cu caracter personal şi sunt folosite numai pentru a urmări eficacitatea unei campanii specifice.

  Declaratie conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata (fost art. 799 ind 1 alin (1) din Legea nr. 95/2006)

  2016 –Declaratie conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata (fost art. 799 ind 1 alin (1) din Legea nr. 95/2006)
   
   
   
   
   
   
   
  2015 –Declaratie conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata (fost art. 799 ind 1 alin (1) din Legea nr. 95/2006)
   
   
  2014 –Declaratie conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata (fost art. 799 ind 1 alin (1) din Legea nr. 95/2006)
   

  Politica de confidentialitate farmacovigilenta

   

  Definiții utilizate în această Politică de confidențialitate

  Eveniment Advers” reprezinta orice manifestare nedorită, neintenționată sau dăunătoare în ceea ce privește utilizarea unui medicament Teva.

  Date personale” reprezintă orice informație care se referă la orice persoană fizică identificată sau identificabilă (ex. dumneavoastră, medicul dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră).

  Teva” se referă la nivel global la Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sau oricare companie afiliată (sau ambele), iar la nivel național – în România, la Teva Pharmaceuticals SRL – ca entitate care este responsabilă cu desfășurarea activității de farmacovigilenţă în România, referindu-se de asemenea în această procedură la “noi” și “al nostru”.

  Teva și confidențialitatea

  Asigurarea siguranței pacienților este extrem de importantă pentru Teva și noi abordăm cu seriozitate utilizarea în siguranță a tuturor produselor noastre. Teva trebuie să reușească să țină legătura cu persoanele care contactează Teva în legătură cu produsele noastre în vederea urmăririi sau obținerii de informații adiționale, furnizarea de răspunsuri în urma solicitărilor sau pentru a trimite materialele solicitate. Aceasta Politică descrie modul în care noi colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre de monitorizare a siguranței tuturor medicamentelor pe care le comercializăm sau pe care le avem în dezvoltare clinică (cunoscute de asemenea ca obligații de farmacovigilență).

  Scopul acestei Politici de Confidențialitate

  Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră online, prin telefon, fax, e-mail sau prin poștă sau ca parte a reglementării de raportare a evenimentelor adverse aplicabile pentru Teva.

  De asemenea, colectăm informații despre dumneavoastră din formularele specifice pe care le-ați transmis către o locație deținută sau controlată de către Teva.

  Dacă sunteți pacient, noi putem de asemenea primi informații despre dumneavoastră de la o terță parte care raportează un eveniment advers ce v-a afectat pe dumneavoastră. Aceste terțe părti pot cuprinde profesioniști din domeniul medical, avocați, rude sau alți membri din domeniul public.

  Această Politică se corelează şi completează cu Politica de confidenţialitate disponibilă pe website-ul www.tevapharm.ro la următorul link: http://www.tevapharm.ro/Pages/Legal.aspx pe care vă rugăm de asemenea să o consultaţi cu privire la informaţii detalitate legate de modul în care Teva prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, drepturile de care beneficiaţi conform legii în ceea ce priveşte protecţia datelor dvs. cu caracter personal, etc.

   

  Despre informațiile pe care le colectăm și de ce le colectăm

  În ceea ce privește farmacovigilența, Teva are obligații legale să colecteze informații specifice. Acest aspect este detaliat mai jos.

  Pacienții (subiectul raportului)

  Colectăm datele dumneavoastră personale când dumneavoastră furnizați sau o terță parte furnizează informații despre dumneavoastră în legătură cu un eveniment advers care v-a afectat. În cazul în care raportați un eveniment advers ce v-a afectat pe dumneavoastră vă rugăm sa verificați sectiunea Raportori.

  Legislația de farmacovigilență ne impune să obținem înregistrări detaliate” ale fiecărui eveniment advers transmis către noi, care permite ca evenimentul sa fie evaluat și confruntat cu alte evenimente adverse înregistrate ce privesc un anumit medicament. Datele personale pe care le putem înregistra cel mai uzual în legătură cu dumneavoastră când sunteți subiectul unui raport de eveniment advers sunt următoarele:

  • numele sau inițialele numelui;
  • vârsta si data nașterii;
  • genul;
  • greutatea și înălțimea;
  • durata tratamentului şi alte detalii legate de tratament cum ar fi detalii despre produsul care a cauzat reacția, inclusiv doza administrată sau care a fost prescrisă, motivul pentru care v-a fost prescris sau pentru care medicamentul a fost administrat și orice modificare ulterioară a modului uzual de administrare;
  • medicaţie concomitentă/medicație în interacțiune/medicație trecută, cum ar fi detalii despre alte medicamente sau remedii pe care le-ați utilizat sau v-au fost prescrise sau le utilizați în momentul apariției reacției, inclusiv doza pe care o luați sau v-a fost prescrisă, durata administrării medicamentului, motivul pentru care luați medicamentul respectiv și orice modificare ulterioară a modului uzual de administrare;
  • date legate de reacția adversă, cum ar fi detalii despre reacția adversă pe care ați experimentat-o, tratamentul reacției adverse și orice efect pe termen lung pe care reacția a cauzat-o stării dumneavoastră de sănătate; și
  • istoric medical, cum ar fi orice informație privind istoricul medical considerată relevantă de către raportor, incluzând documente ca buletine de analiză, istoricul medicației precum și istoricul pacientului.

  Parte din aceste informații sunt considerate de către legislație “date sensibile cu caracter personal” ce vă aparțin.

  Acestea pot include informații relevante despre:

  • starea dumneavoastră de sănătate;
  • etnie (origine etnică)
  • religie; și
  • viața sexuală.

  Acest tip de informație este procesat doar în cazul în care este relevant și necesar documentării reacției dumneavoastră în mod elocvent și în scopul respectării cerințelor de farmacovigilență. Aceste cerințe există cu scopul de a ne permite atât nouă cât și autorităților competente de farmacovigilență să diagnosticăm, gestionăm și să prevenim apariția în viitor a unor astfel de reacții adverse.

  Raportorii

  Colectăm informații despre dumneavoastră atunci când ni le furnizați în contextul raportării unui eveniment advers.

  Legislația de farmacovigilență ne impune să asigurăm trasabilitatea și disponibilitatea evenimentelor adverse pentru a fi urmărite. Prin urmare, noi trebuie să păstrăm suficiente informații despre raportor pentru a ne permite contactarea sa imediat ce am primit raportul. Datele personale pe care le colectăm atunci când raportați un eveniment advers se referă la:

  • nume şi prenume;
  • date de contact (care pot include adresa dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon sau numărul de fax);
  • profesia (această informație stabilește tipul întrebărilor ce vi se vor adresa în legătură cu un eveniment advers, în funcție de nivelul cunoștințelor medicale asumate); și
  • legătura cu subiectul raportului.

  În cazul în care sunteți de asemenea subiectul raportului, aceste informații vor fi combinate cu informațiile pe care le furnizați în legătură cu reacția experimentată. Totuși, informația despre pacienți, rude ale acestora sau oricare raportor fără calificare medicală va fi reținută din baza de date globală a companiei Teva (detalii mai jos).

  Despre modul în care folosim și furnizăm informații despre dumneavoastră

  Ca parte a îndeplinirii obligațiilor de farmacovigilență, putem utiliza sau furniza informațiile dumneavoastră în context general de farmacovigilență, aceasta putând implica diverse acțiuni legate de primirea și solicitarea de informații cu privire la raportarea evenimentelor adverse, precum:

  • a investiga evenimentul advers;
  • a vă contacta în vederea solicitării mai multor informații despre evenimentul advers pe care l-ati raportat;
  • confruntarea informației despre evenimentul advers în raport cu alte evenimente adverse primite de către Teva în vederea analizării siguranței unei serii a unui produs Teva sau substanțe active în ansamblu; și
  • furnizarea rapoartelor obligatorii către autoritățile naționale sau către baza de date europeană Eudravigilance, astfel încât să analizeze siguranța unei serii de produs Teva sau substanță activă în ansamblu în raport cu informațiile din alte surse.

  Datele personale colectate de la dumneavoastră pentru farmacovigilență pot de asemenea fi transferate către o terță parte în situația în care unul dintre produsele noastre este vândut, cesionat sau transferat, caz în care am solicita cumpărătorului, cesionarului, sau noului beneficiar al produsului transferat să folosească datele cu caracter personal în conformitate cu legislația relevantă pentru protecția datelor.

  Furnizăm informații autorităților naționale și europene în acord cu legislația de farmacovigilență. Nu suntem în masură să controlăm modul în care acestea folosesc datele dumneavoastră.

  Baza de date de farmacovigilență globală

  Printre obligațiile de farmacovigilență se numără și revizuirea semnalelor analizând rapoartele primite din toate țările unde noi comercializăm produsele noastre, analiză efectuată de un grup de medici cu înaltă calificare în domeniul siguranței. Pentru a satisface aceste cerințe, informațiile furnizate ca parte a unui raport de eveniment advers sunt distribuite în Teva la nivel mondial prin intermediul bazei de date de farmacovigilență globală. Această bază de date este de asemenea platforma prin care Teva transmite rapoartele de evenimente adverse către baza de date Eudravigilance. Toate informațiile despre pacienți asa cum au fost descrise în secțiunea Pacienți (subiectul raportului) pot fi stocate în această bază de date. În mod similar, toate informațiile referitoare la Raportor pot fi incluse, cu excepția situației în care raportorul nu are calificare medicală.

  Despre modul de stocare a informației și drepturile dumneavoastră

  Deoarece siguranța pacienților contează, noi stocăm toate informațiile pe care le obținem în legătură cu dumneavoastră în urma raportării evenimentului advers pentru a asigura evaluarea propice a siguranței produselor noastre în timp.

  Puteți oricând accesa sau corecta informațiile ce vă privesc contactând departamentul de farmacovigilență la adresa de e-mail Safety.Romania@teva-romania.ro. Din motive legislative nu putem șterge informațiile care au fost colectate, ca parte a unui raport de eveniment advers, cu excepția cazului în care sunt inexacte. În vederea conformării la solicitarea de a accesa sau corecta datele dumneavoastră am putea solicita date de identificare adecvate. Dreptul dumneavoastră de accesare sau corectare ar putea fi limitat de legislatia în vigoare. Pentru detalii legate de drepturile de care beneficiați în baza legislației de protecția datelor, vă rugăm să consultați informațiile din Politica de Confidențialitate afișată pe website-ul www.tevapharm.ro la următorul link: http://www.tevapharm.ro/Pages/Legal.aspx

  Protecție

  Teva întreprinde măsuri de protecție a datelor dumneavoastră personale împotriva pierderilor, utilizării, modificării sau dezvăluirii accidentale. Datele sunt transferate în siguranță utilizând criptarea SSL și stocarea pe servere securizate. În plus, vom lua măsuri suplimentare de securitate a informațiilor, inclusiv controale de acces, securitate fizică strictă și colectarea de informații solide, activități de stocare și prelucrare.

  Transferuri internaționale

  Teva (la nivel global) găzduiește toate bazele de date de farmacovigilență, inclusiv baza de date globală în Israel. Acestea sunt administrate și întreținute în mod continuu de o echipă de specialiști în IT și farmacovigilență din Israel, Germania și Statele Unite ale Americii. De asemenea, Teva angajează compania Accenture Services Private Limited din India pentru procesare de date, administrare și verificare a unei părți limitate a bazei de date de farmacovigilență.

  Informațiile pacientului pot fi transferate la nivel mondial ca parte a bazei de date globale (detalii mai sus), inclusiv de către entitatea Teva din România (Teva Pharmaceuticals SRL). Astfel, entitatea Teva din România poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către Uniunea Europeană dar şi către state din afara Uniunii Europene, respectiv Israel (stat recunoscut de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţia datelor), către Statele Unite ale Americii (respectiv către Teva Pharmaceuticals USA – entitate înregistrată ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor prin cadrul Privacy Shield) şi către India.

  Datele dumneavoastră sunt transmise către Teva și sunt găzduite și stocate în baze de date pe servere din Israel, deținute si întreținute de către Teva Pharmaceutical Industries Ltd, societate israeliană cu răspundere limitată având sediul în:

  5 Basel Street

  PO Box 3190

  Petach Tikva 49131

  Israel

  Teva întreprinde măsuri necesare pentru asigurarea protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal în mod corespunzător în cazul în care informația s-a transferat către aceste țări. În cazul în care informația rămâne în sistemele companiei Teva, măsurile de protecție descrise în această Politică de confidențialitate se vor aplica întotdeauna iar atunci când informațiile sunt procesate în sistemele unei terțe părți, Teva va întocmi contracte cu terții asigurându-se că și aceștia întreprind măsuri adecvate de protecție.

  Modificări în politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

  Dacă se decid modificări ale acestei Politici de confidențialitate, aceste modificări vor fi postate la loc vizibil pe site. Vă reamintim că această Politică se corelează şi completează cu Politica de confidenţialitate disponibilă pe website-ul www.tevapharm.ro la următorul link: http://www.tevapharm.ro/Pages/Legal.aspx pe care vă rugăm de asemenea să o consultaţi cu privire la informaţii detalitate legate de modul în care Teva prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, drepturile de care beneficiaţi conform legii în ceea ce priveşte protecţia datelor dvs. cu caracter personal, etc.

  Contact

  În cazul în care, aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să transmiteți oricând un e-mail la adresa Safety.Romania@teva-romania.ro. Vom depune eforturi rezonabile pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră prompt sau pentru a vă rezolva problema.