Codul de conduita pentru furnizorii Teva

  Teva Romania
  Codul de conduită pentru furnizorii Teva
   
  Furnizorii Teva sunt o componentă importantă a succesului de ansamblu al companiei Teva. În fiecare zi, Teva și furnizorii i iau decizii care au impact asupra capacității companiei Teva de a furniza produse de calitate, destinate îngrijirii sătății, către clienții săi.
   
  Teva a instituit standarde înalte pentru derularea activității în condiții etice și în conformitate cu toate standardele, legile și reglementările guvernamentale și din industrie, precum și cu politicile interne ale companiei Teva. Teva solicită același nivel de angajament din partea furnizorilor săi. Prezentul Cod de conduită pentru furnizori documentează principiile și cerințele necesare pentru instituirea și menținerea unei relații de afaceri cu Teva.
   
  Teva realizează diferențele culturale și provocările asociate interpretării și aplicării acestor principii la nivel global. Deși Teva consideră aceste principii sunt universale, Teva înțelege faptul metodele de satisfacere a acestor cerințe pot fi diferite, pentru a se respecta legile, valorile și așteptările culturale din diferitele țări de pe glob.
   
  Toți furnizorii Teva trebuie să înțeleagă și să respecte acest Cod de conduită pentru furnizori.
  Teva ia în considerare aceste principii din Codul de conduită pentru furnizori în momentul în care selectează un furnizor și Teva își rezervă dreptul de a monitoriza conformitatea continuă a unui furnizor cu aceste principii. Furnizorii Teva trebuie, de asemenea, să aplice aceleași principii sau principii substanțial asemănătoare în relația cu entitățile externe cu care lucrează pentru a furniza produse și servicii către Teva. Dacă Teva ia cunoștință de orice acțiuni sau condiții care nu respectă acest Cod de conduită pentru furnizori, Teva își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni corective și/sau de a rezilia orice înțelegere existentă cu respectivul furnizor neconform.
   
  Furnizorii sunt încurajați să contacteze reprezentanții Teva dacă au întrebări, inclusiv solicitări
  legate de caracterul adecvat al unei anumite activități.

  Eti
   
  Furnizorii își vor desfășura activitățile în mod etic și vor acționa cu integritate.
   
  1.   Integritatea în activitate și concurența loială
   
  Corupția, extorcarea și deturnarea de fonduri sunt interzise. Furnizorii nu vor plăti și nu vor accepta mită și nu vor participa la nicio altă activitate ilegală de stimulare în relațiile cu alte societăți sau cu guverne. Furnizorii își vor desfășura activitățile în conformitate cu regulile concurenței loiale și puternice și cu toate legile antitrust aplicabile. Furnizorii vor utiliza practici oneste de afaceri, inclusiv campanii publicitare exacte și corecte.
   
  Teva impune ca furnizorii să respecte standardele incluse în prezentul Cod de conduită pentru furnizori:
   
  ·    Evitarea conflictelor de interese: Conflictele de interese apar în momentul în care furnizorul pune interesele sale personale, sociale, financiare sau politice mai presus de interesele Teva. Furnizorii au responsabilitatea de a evita situațiile care prezintă un conflict (sau creează impresia unuia) între interesele proprii și interesele Teva. Indiferent dacă este vorba despre relațiile profesionale ale unui furnizor cu Teva sau despre alte situații, nimic nu trebuie
  intre în conflict cu responsabilitățile acestuia față de Teva.
   
   
  Angajații Teva pot accepta cadourile sau divertismentul drept componente ale unui proces de afaceri normal, numai în măsura în care sunt permise de lege, au o valoare nominală și nu pot influența, nici măcar aparent, deciziile de afaceri ale companiei Teva. Angajații Teva nu acceptă cadouri sub formă de numerar sau echivalente ale acestuia.
   
  Furnizorii vor înștiința imediat Teva, în cazul în care există un conflict de interese potențial
  sau efectiv.
   
   
  ·    Interdicții privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate și utilizarea informațiilor fără caracter public: Furnizorii pot avea acces la informații importante, fără caracter public, despre Teva, clienții sau partenerii acesteia, în timpul derulării relațiilor contractuale cu Teva. Cumrarea sau vânzarea titlurilor de valoare ale unei companii în condițiile în care sunt cunoscute informații importante fără caracter public reprezintă efectuarea de tranzacții bazate pe informații privilegiate. Furnizorii nu au dreptul să cumpere sau să vândă titluri de valoare ale Teva sau ale orirei alte companii, în baza unor informații importante, fără caracter public. De asemenea, furnizorii nu trebuie să comunice aceste informații importante fără caracter public către alte persoane („ponturi”) în scopul obținerii de avantaje personale. Această restricție se aplică la nivel global, indiferent de locația sau domiciliul furnizorului sau de locația sau domiciliul persoanelor care primesc respectivele informații importante fără caracter public.

  Informațiile sunt considerate importante și fără caracter public da există o probabilitate semnificativă ca un investitor rezonabil să le considere importante în luarea deciziei cu privire la cumrarea sau vânzarea de titluri de valoare.
   
  ·    Politica anti-trust, concurență neloială și spionaj industrial: Legislația anti-trust și concurență se concentrează pe modalitățile de a asigura o concurență între firme bazată pe calitate, preț și servicii. Acest domeniu legislativ variază de la o țară la alta (iar în anumite țări, de la un stat la altul). Aceste legi poartă numele de legi anti-trust, monopol, comerț
  restrictiv sau neloial, concurență, discriminare pe criterii de pr sau cartel. În general, acestea urmăresc promovarea concurenței loiale în rândul concurenților și, ocazional, protejarea concurenților mai mici. Ele interzic, printre altele, acordurile de stabilire a prețurilor, alocarea piețelor sau a clienților, participarea la boicoturi de grup și eforturile de a obține sau de a menține un monopol prin alte metode decât ca urmare a concurenței sau a meritelor.
   
  Tranzacțiile corecte - furnizorii nu vor încerca să obțină informații despre concurenți sau care le aparțin concurenților, într-un mod ilegal sau incorect. În consecință, sustragerea de informații privilegiate, deținerea de informații secrete care au fost obținute fără consimțământul proprietarului sau inducerea divulgării unor astfel de informații de tre foștii sau actualii angajați ai altor companii este interzisă.
   
  ·    Anticorupție: Furnizorii vor interzice mita și corupția. Niciunui furnizor și niciunei persoane care acționează în numele Teva nu îi este permis să ofere mită, comisioane necuvenite sau orice alt fel de plată necorespunzătoare. De asemenea, furnizorilor nu le este permis să ofere articole de valoare în scopul dobândirii unei oportunități de afaceri, al influențării necorespunzătoare a unei decizii sau al dobândirii unui avantaj profesional necuvenit, nici măcar în aparență.
   
  Teva se supune unor reglementări și norme diverse în privința combaterii corupției și, prin urmare, le solicită și furnizorilor săi să respecte litera și spiritul acestor directive globale și locale.
   
  Departamentul Conformitate globală din cadrul Teva a dezvoltat un Program pentru partenerii de afaceri destinat reprezentanților entități externe (TPR), pentru a ajuta la minimizarea acestor riscuri și a consolida relațiile pe care le are cu entitățile externe.
   
  Programul Teva pentru partenerii de afaceri definește cerințele privitoare la partenerii de afaceri, în momentul în care aceștia reprezintă Teva sau acționează în numele ei în relația cu oficialii guvernamentali, partidele politice, clienții sau potențialii clienți. Furnizorii
  considerați a fi reprezentanți ai entităților externe (TPR) fac obiectul unui raport de diagnostic
  și analiză în privința conformității, derulat de departamentul Conformitate globală Teva. Pentru a obține informații suplimentare despre acest program, trimiteți un e-mail tre: ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com sau ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com.

  ·    Controale comerciale: Furnizorii își vor asuma angajamentul de a respecta toate legile aplicabile privitoare la importuri, exporturi, reexporturi și diversitatea produselor, bunurilor, serviciilor și datelor tehnice, inclusiv legislația vamală, legile privind importul, controalele la export, sancțiunile economice, lista entităților neautorizate, legile anti-boicot și privind diversitatea produselor.
   
  ·    Protejarea informațiilor exclusive ale entităților externe: La fel cum furnizorii își prețuiesc și protejează propriile lor informații și secrete comerciale, tot astfel Teva le solicită furnizorilor săi să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale altora. În derularea oricărui acord dintre Teva și furnizori, furnizorii pot primi informații sensibile sau privilegiate de la entități externe, cu caracter confidențial. Furnizorii vor respecta și stra confidențialitatea unor astfel de informații.
   
  ·    Conceperea și menținerea unor proceduri eficiente de control al activității; raportare corectă: Furnizorii se vor angaja să ofere informații precise, complete, corecte, oportune și sigure autorităților de reglementare, acționarilor, clienților, profesioniștilor din domeniul sănătății, reprezentanților mass-media, analiștilor financiari, brokerilor și publicului larg. Sistemul intern al furnizorilor pentru controlul rapoartelor financiare va fi creat pentru a oferi o asigurare rezonabilă declarațiile financiare pentru uz extern sunt pregătite în
  conformitate cu principiile contabile general acceptate și reprezintă în mod corect situația financiară a companiei. Furnizorii vor dezvălui în totalitate și cu exactitate situația lor
  financiară și cea privitoare la activitate.
   
  Înregistrările trebuie să fie exacte și complete în toate privințele esențiale. Înregistrările
  furnizorilor trebuie să fie lizibile, transparente și să reflecte tranzacțiile și plățile efective.
   
  ·    Integritatea datelor: Furnizorii se vor asigura că toată documentația transmi către Teva de furnizor, ceea ce include, fără limitare, documentația furnizată în legătură cu materialele și serviciile folosite în cercetarea, dezvoltarea, producția și/sau furnizarea de produse farmaceutice finite, este exactă și completă în toate privințele esențiale. De asemenea, documentația respectivă va fi conformă cu toate legile, normele și reglementările aplicabile.
   
   
  2. Identificarea preocupărilor
   
  Angajații și prestatorii de servicii ai furnizorului trebuie încurajați să raporteze preocupările sau
  activitățile ilegale de la locul de muncă, fără a se teme de represalii, intimidare sau rțuire.
   
  Furnizorii care consideră că un angajat Teva sau o persoană ori o entitate care acționează în numele Teva, are o conduită ilegală sau inadecvată din alte puncte de vedere, vor comunica problema imediat către Biroul de integritate în afaceri Teva.
   
  Biroul de integritate în afaceri (OBI) este responsabil pentru evaluarea și investigarea rapoartelor de comportament necorespunzător, inclusiv cele trimise prin Linia telefoni Teva pentru integritate. Există mai multe metode de raportare a preocupărilor, în mod confidențial și fără teamă de represalii. Raportările pot fi făcute direct către OBI, la adresa www.tevahotline.ethicspoint.com sau prin e-mail la: Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com.

  3. Bunăstarea animalelor
   
  Furnizori vor îngriji și vor trata în mod uman animalele folosite în cercetare.
   
  Testele pe animale vor fi derulate numai după ce s-au luat în calcul metodele de testare care nu impli animale, reducându-se numărul de animale utilizate sau perfecționându-se procedurile pentru a se minimiza suferința animalelor supuse testelor. Utilizarea animalelor pentru orice teste sau procese se va realiza numai după ce metodele alternative au fost analizate și respinse. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere științific și este permis de organele de reglementare, vor fi utilizate variante alternative. Dacă în cadrul testelor trebuie utilizate animale, acestea vor fi tratate în mod uman, minimizându-se durerea și stresul.
   
  Laboratoarele contractate și colaboratoare trebuie să fie acreditate de Asociația internațională
  pentru evaluarea și acreditarea îngrijirii animalelor de laborator (AAALAC).
   
  4. Combaterea produselor contrafăcute
   
  În efortul continuu de a colabora pentru a proteja lanțul de distribuție împotriva pericolelor reprezentate de contrafacerea, deturnarea ilegală și furtul produselor Teva, furnizorii trebuie înștiințeze imediat compania Teva dacă li se oferă oportunitatea de a achiziționa produse contrafăcute, deturnate în mod ilegal sau furate sau dacă iau cunoștință în alt mod de existența unor astfel de produse.
   
   
   
  Muncă
   
  Furnizorii vor susține practici și proceduri profesionale etice la nivel global. Responsabilitatea furnizorilor în această privință include promovarea și înțelegerea drepturilor omului și conformitatea cu legile și practicile privind angajarea și munca. Prin integrarea acestor principii în strategii, politici și proceduri și prin aplicarea fermă a acestor principii, furnizorii își vor respecta responsabilitățile de bază cu privire la angajații lor și la alte entități.
   
  Furnizorii vor susține și respecta protecția drepturilor omului recunoscute la nivel internațional și se vor asigura că nu sunt complici la abuzuri în domeniul drepturilor omului. Furnizorii vor respecta, de asemenea, libertatea de asociere și recunoașterea eficientă a dreptului la un contract colectiv de muncă, eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie și abolirea muncii copiilor.
   
  1.   Relații de mun liber consimțite
   
  Furnizorii nu vor utiliza munca forțată, obligatorie, munca drept compensare a unei datorii, munca ce nu este prestată voluntar de către deținuți sau traficul de ființe umane.
   
  2.   Lucrătorii tineri
   
  Angajarea tinerilor lucrători cu vârsta sub 18 ani se va realiza exclusiv în funcții ce nu prezintă
  pericole și în condițiile în care respectivii lucrători au împlinit vârsta legală pentru a putea lucra,

  prevăzută la nivel local, sau vârsta stabilită pentru finalizarea educației obligatorii. Se vor stra dosare exacte și complete privind angajații, care să includă și confirmarea datei de naștere a acestora.
   
  3.   Absența hărțuirii, a discriminării și a abuzului de la locul de mun
   
  Furnizorii vor asigura un loc de muncă în care nu există situații de rțuire, discriminare și
  tratamente punitive și/sau inumane.
   
  Hăuirea reprezintă orice acțiune fizică sau verbală care naștere unui mediu de lucru jignitor, ostil sau intimidant. Discriminarea înseamnă orice acțiune produ la locul de muncă, precum angajare, concediere, retrogradare și promovare pe baza unei prejudecăți de un anumit tip, care generează un tratament incorect al angajaților. Hăuirea sau discriminarea pe motive precum rasa, culoarea pielii, vârsta, genul, orientarea sexuală, etnia, handicapul, religia, afilierea politică, apartenența sindicală sau starea civilă nu vor fi acceptate sau tolerate.
   
  Tratamentele punitive și/sau inumane includ, fără limitare, hărțuirea sexuală, abuzul sexual, pedeapsa corporală, constrângerile mentale sau fizice, abuzul verbal sau amenințarea cu oricare astfel de tratament.
   
  Violența de orice fel la locul de muncă, inclusiv actele de violență sau amenințările cu violența la adresa altei persoane, deteriorarea intenționată a bunurilor oricărei persoane sau orice comportament care provoacă o stare de nesiguranță altor persoane sunt strict interzise și nu vor fi tolerate.
   
  4.   Salariile, beneficiile și programul de lucru
   
  Furnizorii vor plăti angajații în conformitate cu legile aplicabile privind salarizarea, inclusiv cele legate de salariul minim, orele suplimentare și beneficiile obligatorii, astfel cum se obișnuiește în țara de angajare.
   
  Furnizorii le vor comunica lucrătorilor principiile pe care se bazează remunerația lor, în mod prompt și clar. De asemenea, furnizorii trebuie să îi comunice lucrătorului dacă este necesară munca peste program, precum și salariul care va fi plătit pentru această muncă suplimentară.
   
  5.   Confidențialitatea și protejarea informațiilor cu caracter personal
   
  În timpul desfășurării activităților normale, este posibil ca furnizorii să colecteze informații cu caracter personal cu privire la anumite persoane, inclusiv angajați, pacienți, clienți și alte persoane sau entități cu care colaborează. Furnizorii vor colecta și păstra numai informațiile cu caracter personal permise prin lege și de care este nevoie în mod legitim pentru desfășurarea activității lor și/sau pentru derularea angajamentelor dintre Teva și furnizori și pentru implementarea măsurilor concepute pentru protejarea informațiilor respective.

  nătate și siguranță
   
  Furnizorii își vor derula activitățile acordând atenția adecvată sănătății și siguraei angajaților lor și a publicului general. Furnizorii vor depune eforturi continue pentru a oferi condiții de lucru sigure și pentru a promova o cultură puternică în privința siguranței, la nivel mondial. Obiectivul furnizorilor va fi acela de a evita accidentele la locul de muncă prin respectarea cu rigurozitate a standardelor globale de siguraă. Fiecare furnizor are responsabilitatea de a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos, inclusiv pentru spațiile de locuit amenajate de furnizor.
   
  1.         Protecția lucrătorilor
   
  Furnizorii vor proteja lucrătorii împotriva expunerii la pericole chimice, biologice și fizice și nu vor impune activități fizice solicitante peste limitele rezonabile la locul de muncă și în alte centre ale companiei, inclusiv în spațiile de locuit și în vehicule. Furnizorul se va asigura toți angajații care intră în contact cu substanțele periculoase vor purta echipamentele de protecție adecvate și
  își vor desfășura activitatea în conformitate cu toate îndrumările și instrucțiunile privitoare la siguranță.
   
  2.         Securitatea proceselor
   
  Furnizorii vor institui programe pentru a preveni și a interveni în caz de scurgeri de substanțe chimice sau biologice, da este cazul. Programele vor fi adaptate riscurilor din locație și vor respecta cel puțin legile locale.
   
  3.         Pregătirea și intervenția în caz de urgență
   
  Furnizorii vor identifica și evalua situațiile de urgență care afectează locul de muncă, inclusiv spațiile de locuit puse la dispozie de furnizori, și vor minimiza posibilele consecințe adverse prin implementarea și menținerea unor planuri de urgență și proceduri de intervenție eficiente. Spre exemplu, conducerea furnizorului este responsabilă de oferirea de sesiuni de instruire pe
  tema siguranței, de organizarea de exerciții pe tema siguranței sau a altor tipuri de cursuri în acest sens, astfel cum se solicită la nivel local prin reglementările de siguranță și de combatere a incendiilor.
   
  4.         Informații privind pericolele
   
  Furnizorii vor pune la dispoziție informații despre siguranță legate de materialele periculoase de la locul de muncă, inclusiv compușii farmaceutici și materialele farmaceutice intermediare, în scopul de a educa, instrui și proteja lucrătorii și alte persoane împotriva pericolelor.

  Mediul înconjutor
   
  Furnizorii își vor desfășura activitatea într-un mod responsabil față de mediul ambiant și vor minimiza impactul advers asupra mediului. Furnizorii sunt încurajați să conserve resursele naturale, să evite pe cât posibil utilizarea de substanțe periculoase și să promoveze activități care impli reutilizarea și reciclarea.
   
  1.         Autorizațiile de mediu
   
  Furnizorii vor respecta toate legile și reglementările de mediu aplicabile. Furnizorii vor obține și asigura toate permisele, autorizațiile, înregistrările de informații și restricțiile privitoare la mediu, acestea urmând a rămâne valabile pe întreaga durată a relației contractuale, iar cerințele operaționale și de raportare ale acestora vor fi pe deplin respectate.
   
  2.         Deșeurile și emisiile
   
  Furnizorii vor avea implementate sisteme pentru asigurarea manipulării, a transportului, depozitării, reciclării, reutilizării sau gestionării deșeurilor, emisiilor atmosferice și deversărilor de ape reziduale. Orice deșeuri, ape reziduale sau emisii care ar putea avea un impact negativ
  asupra oamenilor sau mediului vor fi gestionate, controlate și tratate în mod corespunzător înainte de eliberarea lor.
   
  3.         Deversările și scurgerile
   
  Furnizorii vor institui sisteme pentru prevenirea și intervenția rapidă în caz de deversări și
  scurgeri neautorizate de substanțe în mediul ambiant.
   
  4.         Substanțe restricționate
   
  Furnizorii vor respecta toate legile, reglementările și cerințele aplicabile ale clienților privind substanțele restricționate, ceea ce include răspunsul la solicitările privind compoziția substanțelor exprimată în materiale/componente, interzicerea sau restricționarea anumitor substanțe și etichetarea în scop de reciclare și eliminare.
   
  5.         Minereuri din zonele de conflict
   
  Furnizorul se va asigura toate componentele și produsele furnizate către Teva nu conțin
  minereuri din zone de conflict”, anume columbit-tantalit, cassiterit, wolframit (sau derivatele lor: tantal, cositor și tungsten) sau aur obținut din Republica Democrată Congo (RDC) sau dintr-o țară învecinată care a finanțat direct sau indirect sau a beneficiat de pe urma grupărilor armate din
  RDC sau dintr-o țară învecinată. Furnizorii vor institui sisteme concepute pentru a îndeplini aceste obiective.

  Sistemele de management
   
  Furnizorii vor institui un sistem de management al calității pentru a facilita optimizarea continuă
  și a asigura respectarea constantă a tuturor principiilor prezentate în acest Cod de conduită pentru furnizori.
   
  1.         Angajament și responsabilitate
   
  Furnizorii vor aloca resursele financiare, umane și tehnice adecvate pentru a asigura conformarea la prezentul Cod de conduită pentru furnizori.
   
  2.         Prevederile legale și cerințele clienților
   
  Furnizorul va identifica și va respecta legile, reglementările, normele, ordonanțele, autorizațiile, permisele, aprobările, ordinele, standardele aplicabile și cerințele relevante ale clienților și va soluționa lacunele identificate, într-un mod prompt și responsabil.
   
  3.         Managementul riscului
   
  Furnizorii vor institui mecanisme pentru a identifica și a ține sub control riscurile din toate domeniile, care sunt prezentate în acest Cod de conduită pentru furnizori. Furnizorii vor aloca resursele financiare adecvate pentru a asigura continuitatea activității și pentru a menține solvabilitatea financiară.
   
  4.         Documentație
   
  Furnizorul va stra documentația necesară pentru a demonstra conformitatea cu principiile incluse în prezentul Cod de conduită pentru furnizori, precum și respectarea de către furnizor a legilor, reglementărilor, normelor, ordonanțelor, autorizațiilor, permiselor, aprobărilor, ordinelor
  și standardelor aplicabile și a cerințelor conexe prevăzute de Teva.
   
  5.         Instruire și competențe
   
  Furnizorii vor institui un program de instruire eficient, care să asigure obținerea nivelului adecvat de cunoștințe, abilități și competențe în rândul conducerii și al lucrătorilor, pentru a satisface aceste așteptări și a asigura executarea serviciilor solicitate. Documentația privind instruirea tuturor angajaților trebuie să fie disponibilă, ca dovadă a faptului că instruirea a avut loc.
   
  6.         Comunicare
   
  Furnizorii vor menține o comunicare deschi și directă cu departamentele adecvate din cadrul
  Teva, inclusiv cu departamentul Achizii globale.