15 aprilie 2014 Inapoi
​Campania de Screening Osteoporoza – Masuratori QUS

Pentru a veni in sprijinul pacienţilor in vederea evaluarii riscului relativ de fractură, Compania S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. oferă sprijin pentru derularea Campaniei  de screening al pacientilor la risc pentru Osteoporoza - prin efectuarea ultrasonometriei osoase QUS.

Compania S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. pune la dispoziţia clinicienilor (medici de familie, medici specialişti) GRATUIT aparatul de testare - SONOST 3000 precum si consumabilele aferente desfăşurării investigaţiilor (hârtie termosensibilă pentru imprimanta incorporată, gel ultrasonografie, tampoane cu alcool pentru dezinfectare aparat si zona calcaneana)
Aparatul de testare SONOST 3000 este proprietatea companiei S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. si ramane in proprietatea S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. atât pe durata/parcursul cât și dupa realizarea evenimentului.
 
Campania are ca obiectiv identificarea pacienţilor cu risc relativ de fractura crescut, prin masurarea SOS/BUA si evaluarea scorului  Z si a scorului T (conform instructiunilor dispozitivului).
 
Testarea pacienților în cadrul acestei Campanii de screening al pacientilor la risc pentru Osteoporoza se face în mod gratuit de catre medicii participanti. Medicii nu vor primi nicio contraprestație din partea pacienților pentru efectuarea testului.
Evaluarea rezultatelor, stabilirea diagnosticului si planul de tratament se vor efectua în totalitate de clinician. Pentru aceste activități, clinicianul este singurul responsabil.
Clinicienii (medici de familie si specialisti ce au in ingrijire pacienti cu risc de fracturi osteoporotice) care solicita aparatul de testare, in acord cu Campania, sunt rugati sa completeze Cererea anexata aici si sa o trimita pe adresa si sa o trimita pe adresa tevaromedical@teva-romania.ro, sau sa o inmaneze reprezentantului Teva cu care colaboreaza. Pe baza Cererilor astfel primite, S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. va selecta medicii care vor participa la Campanie. Alocarea aparatelor către medicii care vor fi selectaţi să participe la Campanie se va face in limita resurselor si ordinea primirii Cererilor şi va fi publicata pe acest site cu minim o luna in avans. Participarea medicilor astfel selectaţi la Campanie se va face in baza Acordului de Participare la Campania de Screening Osteoporoză – Măsurători QUS şi se concretizeaza cu Raportul de Activitate – campania de Screening Osteoporoză – Măsurători QUS, in formatele care sunt disponibile aici: Acord de participare, Raport de activitate
 
S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal ale medicilor (nume şi prenumele, semnătura, telefon/fax, email, profesie, loc de muncă, grad profesional / titlu și specialitate şi parafa) în scopul gestionării cererilor de participare şi a participării acestora în Campania de screening a riscului relativ de fractură și în scopuri statistice, în conformitate cu legislația aplicabilă. S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. este înregistrată sub numărul 22961 în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Refuzul de a furniza datele ar face imposibilă continuarea implicării dvs. în derularea Campaniei. S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. va asigura securitatea datelor primite și va utiliza aceste date numai în scopurile menționate mai sus. Aveţi dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal şi de a interveni asupra datelor (inclusiv de a solicita S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. să rectifice sau să modifice datele dvs. cu caracter personal), de a vă opune continuării prelucrării datelor invocând motive întemeiate şi legitime, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare şi de a nu fi supus vreunei decizii automate individuale. Vă puteți exercita drepturile de mai sus şi puteţi solicita orice alte informaţii legate de această prelucrare adresându-vă în acest sens S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. la datele de contact specificate. Totodată, aveţi dreptul de a face uz de mijloace legale pentru protejarea drepturilor dvs. În legătură cu desfășurarea Campaniei de screening a riscului relativ de fractură S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal altor entităţi din grup, partenerilor contractuali şi autorităţilor publice, inclusiv să le transfere în ţări care nu asigură un nivel corespunzător de protecţie a datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt protejate în mod corespunzător indiferent de statele unde sunt transferate. De asemenea, pentru a putea desfăşura această Campanie, S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. va posta pe site-ul său numele şi prenumele medicilor care vor fi selectaţi pentru a participa la Campanie, ca urmare Cererilor primite de S.C. TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L., prin urmare aceste date vor fi dezvăluite publicului. Odată cu accesarea acestei Campanii – prin completarea şi transmiterea Cererii mai sus referite, consimțiți la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal conform celor de mai sus.